Aktuální informace k realizaci akce ze dne 22. 2. 2016

 ČOV Žižice – III. stavba kanalizační řády v obci Vítov a Drnov

Vodoprávní stavební povolení je provedeno dle projektu od společnosti INGAS Praha ze dne 13. 12. 2014.

 

Délky možných tras

gravitační splaškové kanalizace DN 250: 2 580 m

výtlačné kanalizace a výtlaky D 90/75/63: 1 482 m

čerpací stanice, včetně elektropřípojek NN: 3 ks

 

Počet možných napojených občanů s trvalým pobytem

část Drnov + Mlýnek : 95 obyvatel

část Vítov : 81 obyvatel

část Žižice naproti fotbalovému hřiště: 16 obyvatel

Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2016 byl vybrán uchazeč FIMOREK-stavební a obchodní společnost, IČ 48948900 - nabídková cena 13.828.828,-Kč.

Možné financování  - celkové náklady 13.828.828,-Kč // možné přislíbené  dotace po doložení podkladů na MZE do konce 03/2016 - 8.297.828,-Kč// možná dotace KÚ Stř. kraj - 1.999.995,-// spolufinancování z rozpočtu obce 3.531.537,-Kč ( a dále kanalizační přípojky k jednotlivým RD cena cca 2.500.000,-Kč) - obojí bude hrazeno bez úvěru obce.

Možný termín zahájení prací cca 04/2016.

 

 

Plány

plán ČOV Drnov plán ČOV Vítov
plán ČOV Drnov plán ČOV Vítov
plán ČOV Drnov - Vítov - Žižice celkový pohled
plán ČOV Drnov - Vítov - Žižice celkový pohled

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zizice.cz

Registrujte se zde

 

Odkazy

kr-stredocesky.cz

http://zizice.cz/czech-point

http://www.facebook.com/Zizice

http://www.infoslany.cz/

logo-fkzizice.png

Webmaster

Máte-li připomínky ke vzhledu či obsahu webových stránek, prosím kontaktujte

www

jindra@rubes.eu

TOPlist
patička