Aktuální informace k realizaci akce ze dne 20. 10. 2017

 ČOV Žižice – III. stavba kanalizační řády v obci Vítov a Drnov

Vodoprávní stavební povolení je provedeno dle projektu od společnosti INGAS Praha ze dne 13. 12. 2014.

 

Délky možných tras

gravitační splaškové kanalizace DN 250: 2 580 m

výtlačné kanalizace a výtlaky D 90/75/63: 1 482 m

čerpací stanice, včetně elektropřípojek NN: 3 ks

 

Počet možných napojených občanů s trvalým pobytem

část Drnov + Mlýnek : 95 obyvatel

část Vítov : 81 obyvatel

část Žižice naproti fotbalovému hřiště: 16 obyvatel

Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2016 byl vybrán uchazeč FIMOREK-stavební a obchodní společnost, IČ 48948900 - nabídková cena 13.828.828,-Kč.

Možné financování  - celkové náklady 13.828.828,-Kč // možné přislíbené  dotace po doložení podkladů na MZE do konce 03/2016 - 8.297.828,-Kč// možná dotace KÚ Stř. kraj - 1.999.995,-// spolufinancování z rozpočtu obce 3.531.537,-Kč ( a dále kanalizační přípojky k jednotlivým RD cena cca 2.500.000,-Kč) - obojí bude hrazeno bez úvěru obce. 

V lednu 2018 obdržel obec Žižice rozhodnutí o poskytnutí dotace(4 změna). Financování je nyní nastaveno takto : celkové náklady na akci jsou ve výši 15.515.000,-Kč  // dotace MZE ČR jsou ve výši 9.309.000,-Kč  // dotace (již přidělená) od KÚ Středočeského kraje je ve výši 1.417.000,-Kč  //  vlastní podíl obce je výši 4.789.000,-Kč

Možný termín zahájení prací cca 04/2016.

 NOVÉ  INFO - 20.10. 2017

Obec Žižice obdržela od MZE ČR nové rozhodnutí o prodloužení dokončení díla do 30. 6. 2018. Důvod : ŘSD ČR plánuje v jarních měsících 2018 zahájit komplexní opravu komunikace 1/16  přes obce Vítov a Luníkov. Závoreń probíhají intenzivní jednání o tom, že obě akce musejí být v obci Vítov společně skloubené. To znamená, že nejprve obec provede kanalizační řády v komunikaci a pak dojde ke komplexní opravě komunikace.

Předpokládaný termín spuštění do provozu kanalizační řády v obci Drnov a Vítov jsou naplánovány na konec roku 2018.  Věříme, že společně s ŘSD ČR vše zvládneme. Děkujeme za trpělivost.

 

Plány

plán ČOV Drnov plán ČOV Vítov
plán ČOV Drnov plán ČOV Vítov
plán ČOV Drnov - Vítov - Žižice celkový pohled
plán ČOV Drnov - Vítov - Žižice celkový pohled

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zizice.cz

Registrujte se zde

Rezervace hřiště

rezervace-hriste.jpg 

Odkazy

kr-stredocesky.cz

http://zizice.cz/czech-point

http://www.facebook.com/Zizice

http://www.infoslany.cz/

logo-fkzizice.png

Webmaster

Máte-li připomínky ke vzhledu či obsahu webových stránek, prosím kontaktujte

www

jindra@rubes.eu