Ke stažení

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin na OÚ Žižice

ZDE

Žádost o stavební povolení pro stavbu a další od 1. 1. 2007 vše Měú Slaný, stavební odbor

Žádost o stavební povolení pro stavbu a další od 1. 1. 2007 vše Měú Slaný, stavební odbor

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 2007

ohlášení odstranění

ohlášení odstranění

ohlášení stavby

ohlášení stavby

oznámení o užívání stavby

oznámení o užívání stavby

oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

oznámení změny v užívání stavby

oznámení změny v užívání stavby

podnět k pořízení územního plánu

podnět k pořízení územního plánu

Žádost o povolení výjimky 2007

Žádost o povolení výjimky 2007

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením 2007

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením 2007

Žádost o prodloužení lhůty stavby 2007

Žádost o prodloužení lhůty stavby 2007

žádost o rozhodnutí o změně využití území

žádost o rozhodnutí o změně využití území

žádost o stavební povolení

žádost o stavební povolení

žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

žádost o územně plánovací informaci

žádost o územně plánovací informaci

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o vydání územního rozhodnutí

žádost o vydání územního rozhodnutí

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zizice.cz

Registrujte se zde

Rezervace hřiště

rezervace-hriste.jpg 

Odkazy

kr-stredocesky.cz

http://zizice.cz/czech-point

http://www.facebook.com/Zizice

http://www.infoslany.cz/

domov-slany.png

logo-fkzizice.png

covid73.png

Webmaster

Máte-li připomínky ke vzhledu či obsahu webových stránek, prosím kontaktujte

www

jindra@rubes.eu