Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na Žižicku

19.3.2007

O místních polatcích 11.5.2007
O stanovení systému shromažďování všech odpadů na území obce Žižice 11.5.2007
O chovu a držení zvířat, ochraně zeleně a veřejného pořádku 14.3.2008
O ochraně ovzduší a spalování tuhých paliv (zrušeno) 14.3.2008
Dodatek OZV odpady 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška obce Žižice ovzduší - plynofikace 12.2.2009

OZV - změna a doplnění vyhlášky 2/2007 o místních poplatcích

1.1.2010

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2011
O místním poplatku ze psů 1.1.2011
O místním poplatku za využívání věřejného prostranství 1.1.2011
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žižice 1.1.2011
O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2012
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.6.2017
Rušení vyhlášek 3/2008, 4/2008, 1/2009 30.8.2018
O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Žižice 1.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Přehled všech usnesení

Oznámení

Datum Oznámení
1.února 2004
INFORMACE O DŘEVINÁCH a dalších

Důležité informace k problematice kácení dřevin:

Péče o dřeviny je v současné době povinností vlastníka pozemku, tudíž i obce, na jejímž pozemku se stromy a Významné krajinné prvky. Obec také povoluje kácení dřevin v jejím katastrálním území.
Pokud se jedná o Památný strom, či zásah do Významného krajinného prvku je třeba požádat o vyjádření obec s rozšířenou působností (odbor životního prostředí MěÚ Slaný).
Je třeba pomatovat nejen na Významné krajenné prvky vyhlášené, ale též na tzv. VKP ze zákona 114/1992 podle §3 odst. b), podle kterého jsou Významným krajinným prvkem též lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. K vodním plochám samozřejmě patří též rostoucí zeleň.
Náhradní výsadba by měla být realizována vždy, pokud jde o kácení zdravého stromu, zejména z důvodů stavby. Tuto výsadbu je možno použít na obecních pozemcích ke zlepšení životního prostředí v obci.

Doba vegetačního klidu je od 1.11. do 31.3. toho roku.

ŽÁDOST o vydání povolení ke kácení dřevin - ZDE

Zákonnost

Problematiku péče o zeleň v obcích řeší zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
Provomoc obcí pro povolování kácení - §76, odst. 1 , písm. a)
Povolení ke kácení dřevin - § 8
Náhradní výsadba za pokácení dřevin § 9
Přestupky §87, pokuty §88
Prováděcí vyhláška k zákonu 114/1992 je vyhláška č. 395/1992 Sb.

 

 

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zizice.cz

Registrujte se zde

Rezervace hřiště

rezervace-hriste.jpg 

Odkazy

kr-stredocesky.cz

http://zizice.cz/czech-point

http://www.facebook.com/Zizice

http://www.infoslany.cz/

domov-slany.png

logo-fkzizice.png

Webmaster

Máte-li připomínky ke vzhledu či obsahu webových stránek, prosím kontaktujte

www

jindra@rubes.eu