Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Smazat > Malý Žižický měšec

Malý Žižický měšec 2014

Malý Žižický Měšec (MŽM) je grant určený na podporu projektů výhradně v katastrálním území obce Žižice. Bude financován z výtěžku pro obce z odvodů loterijních automatům od MF,ČR.

Co podporujeme ?

Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Koho podporujeme ?

Všechny zájmové a neziskové organizace, které působí na katastrálním území obce Žižice. Každý žadatel může podat pouze jeden projekt.

Uznatelné náklady ?

Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze apod.). Drobné opravy na zařízení, který je v majetku žadatele, či je smluvně ošetřeno(pronájem a jiné). Pronájem prostor či vybavení a techniky, odměna pro účinkující, propagace atd.

Výše podpory ?

Vybrán bude jeden projekt v maximální podpoře 10.000,-Kč

Podmínky pro žadatele ?

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být doručena v zalepené obálce, na které bude uvedeno „Žádost Malý ŽIŽICKÝ Měšec 2014„ a to osobně nebo poštou na adresu:

Obec Žižice, Žižice 31,274 01 Slaný

Žádost musí být doručena nejpozději do  24.3.2014.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování (příloha č.2). Odevzdání do 45 dní od konání akce, na kterou byli obcí Žižice, uvolněny finanční prostředky. Obec Žižice si vyhrazuje právo fyzické kontroly, během provádění schváleného projektu.

Výběr projektu ?

O výběru projektu vhodného ke spolufinancování rozhodne zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva obce Žižice v měsíci 03/2014.

Další podmínky ?

Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel.

Na dotaci není právní nárok a poskytovatel ji může kdykoli bez udání důvodu zrušit.

 

Dokumenty k vyplnění

příloha č. 1

příloha č. 2