Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2008

Rozpočet

Rozpočet roku 2008

Příjmy 2008

Paragraf

Položka Daňové příjmy
  1111

Daň z příjmy FO ze záv. činnosti a funkčních požitků

642 000,-

  1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti

325 000,-

  1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

46 000,-

  1121 Daň z příjmu právnických osob

803 000,-

  1211 Daň z přidané hodnoty

             1 314 000,- 

  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

207 000,-

1347 Poplatek ze psů

8 000,-

  1361 Správní poplatek

1 000,-

  1511 Daň z nemovitosti

496 000,-

    Daňové příjmy               3 890 200,-
       
    Dotace  
  4112 Neinv. přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci souhrn. dotač. vztahu

48 200,-

       
    Nedaňové příjmy  
       
3613 Nebytové hospodářství  
  2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

55 000,-

3613 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí                 915 000,-
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  
  2112 Příjmy z prodeje zboží

5 000,-

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů  
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

40 000,-

6171 Činnost místní správy  
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

10 000,-

3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

13 000,-

  2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

 

6310 2141 Příjmy z úroků

4 000,-

    Nedaňové příjmy celkem

                  1042000,-

Příjmy  4932200,-            
Vlastní financování 1148000,-            
                  
   

Příjmy celkem                                                                            

6.080.200,-

Výdaje 2008

Paragraf Položka Výdaje
    Běžné výdaje  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikacích

180 000,-

2221   Provoz veřejné silniční dopravy

35 000 ,-

2310   Pitná oda

9 000,-

2321   ČOV Žižice         2.438.678,-
3111   Předškolní zařízení

200 000,-

3113   Základní školy

210 000,-

3326   Pořízení, zachování a obnova kult. památek         100 000,-
3339   Ostatní záležitosti kultury

75 000,-

3412   Sportovní zařízení v majetku obce

150 000,-

3613   Nebytové hospodářství

245 000,-

3631   Veřejné osvětlení

230 000,-

3635   Územní plánování

20 000,-

3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů

35 000,-

3722   Sběr a sovoz komunílního odpadu

450 000,-

3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

402 000,-

6112   Zastupitelstvo obcí

653 000,-

6171   Činnost místní zprávy

717 522,-

3620   Pojištění funkčně nespecifikováné

30 000,-

     
       
           
       
    Výdaje celkem    6.080.200,-