Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1963 - 1964

Školní kronika: Rok 1963 - 1964

Školní rok 163/64 zahájen byl v pondělí dne 2. září 1963 o 8. hodině ranní. Škola v tomto školním roce je zase dvoutřídní s 5 postupnými ročníky. Počet a rozdělení žactva do tříd a jednotlivých ročníků je následující:

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 10 žáků

2. odděl. – 2. postupný ročník – 9 žáků

II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 5 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 8 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník – 5 žáků

Celkem na škole 37 žáků, z toho 11 chlapců a 16 dívek.

Učitelský sbor pro školní rok zůstává nezměněn. Na škole vyučují: František Buzický, ředitel a Miloslava Kotlíková učitelka, oba bytem ve Slaném.

Dne 31. 10. 1963 při příjezdu sovětských hostí uvítali ji pionýři zdejší školy květinami a ti jim zase předali upomínkové předměty. Celé střetnutí se sovětskými občany mělo velmi nadšený ráz.

9. listopadu procházela naší obcí severní větev celostátní štafety Přátelství a míru, kterou žactvo školy ve špalíru od rozcestí „U boudy“ přes obec Vítov včele pozdravovalo.

25. února vzpomenuto na škole 16. výročí vítězství pracujícího lidu a v měsíci květnu 19. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.

Jako součást 15. výročí založení PO složilo žactvo v pionýrském věku a jisker – hvězdiček dne 24. dubna slavnostní slib.

Skoro všechno žactvo školy zúčastnilo se oslavy 1. máje ve Zvoleněvsi. Děti tvořily podstatnou část průvodu. Jen několik dětí bylo se svými rodiči na oslavách ve Slaném.

Závodnímu klubu Švermových závodů ve Slaném podařilo se zajistit zájezd Skupova divadla z Prahy do divadla Zdeňka Nejedlého ve Slaném. Představení se zúčastnilo všechno žactvo školy.

Po Stránce technického vybavení i uměleckého provedení dalo představení „Hurvínek mezi broučky“ něco, nač budou děti dlouho vzpomínat.

6. 12. 1884 došlo k založení divadla ve Slaném. Na počest 80. výročí této události provedena scénou Městských divadel pražských hra Idiotka. Dětem pohovořeno o významu 107

tohoto výročí, neboť naše děti mají celkem úzký vztah k divadlu pro časté zájezdy na dětská představení, hlavně loutková.

I. pololetí školního roku 1963/64 bylo ukončeno dne 1. února 1964. Tímto dnem datováno a vydáváno vysvědčení za první pololetí. Pololetní prázdniny trvaly od 3. do 8. 2. 1964, vyučování započalo dne 10. 2. 1964

Za finanční podpory SRPŠ uspořádán se žactvem školy dne 4. června 1964 školní výlet na Říp – Máchovo jezero jako doplněk vlastivědného vyučování. První zastávkou byl památný Říp s prohlídkou svatojiřské rotundy. Potom následovala prohlídka vzácné stavitelské památky kostela v Doksanech s proslulou kryptou. Dalším cílem byl národní památník Terezín a odtud k soutoku Ohře s Labem v Litoměřicích a k Máchovu jezeru. Zde dětem dopřáno využití koupaliště se zábavou ve vodě a projížďkou parníkem po jezeře. Poslední zastávkou byl Mělník se svými vinicemi, soutokem Vltavy s Labem a prohlídkou známe kostnice. Výlet za pěkného počasí a bez nehody splnil své poslání po stránce výukové i rekreační.

Dne 24. června podniknut s dětmi zájezd do Slaného, kde prohlídly si některé pamětihodnosti, městské muzeum a Koutek živé přírody v bývalé klášterní zahradě. který děti nejvíce zaujal.

Školní rok 1963/64 ukončen v sobotu dne 27. června 964 rozdáním vysvědčení a rozloučení se s dětmi.

Zapsal František Buzický

předchozí rok obsah další rok