Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1967 – 1968

Školní kronika: Rok 1967 – 1968

Školní rok 1967/68 zahájen dnem 4. září 1967 společným shromážděním dětí. Byl přítomen zahájení pan Karel Kasina, předseda MNV. Škola je zase dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.

Počet a rozdělení tříd:

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 10 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 8 žáků

II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník

2. odděl. – 3. postupný ročník

3. odděl. – 5. postupný ročník

Celkem bylo na škole 13 chlapců a - děvčat.

Učitelský sbor pro školní rok zůstává nezměněn. Na škole vyučují: Běla Bezděchová, ředitelka a Miloslava Kotlíková, učitelka. Obě bytem ve Slaném.

K 50. výročí VŘSR byla uspořádána oslava, na které vystoupili žáci naší školy – přednesli pásmo básní. Byli odměněni čokoládou.

Program k MDŽ i dárky byly připraveny, ale pro upozornění okresního hygienika nebyla schůzka s maminkami provedena – chřipková epidemie.

Naši žáci se zúčastnili během roku 2 představení. Tygřík Péťa a Dr. Kašpárek.

Dne 9. dubna jsme navštívili představení cirkusu Berolina ve Slaném.

Vánoční prázdniny byly od 23. prosince 1967 do 2. ledna 1968. Pololetní prázdniny byly jen 29. 30. ledna 1968. Jarní prázdniny od 11. března do 16. března 1968. 113

Učitelka M. kotlíková nastoupila na mateřskou dovolenou dnem 23. prosince 1967. Na její místo nastoupila 9. ledna 1968 pí. učitelka Milena Sichrovská ze Zvoleněvse. Na zdejší škole působila do 29. června. Od 1. září 1968 nastoupí jako učitelka 2. třídy Hana Mullerová, která bydlí ve škole.

Během roku byla sledována významná výročí. Zvláště 22. března odstoupení Ant. Novotného a 31. 3. volba nového prezidenta generála Ludvíka Svobody. Dětmi otřásla zpráva úmrtí prvního kosmonauta J. Gagarina.

Naše žactvo jako každým rokem se zúčastnilo i s učitelkami průvodu do Zvoleněvse a tvořilo podstatnou část průvodu místní obce.

Během června byl s dětmi v době mimo vyučování sbírán bílý bez a kopřivy. Zdeněk Vondra, žák II. třídy sám natrhal 10kg syrového květu bezu. Byl odměněn knihou.

Během roku navštívily naší školu dětská i zubní lékařka. Na návrh dr. Kubíkové bude od 1. září 1968 přeřazena žákyně I. tř., Miluše Kurešová z Vítova, do zvláštní školy ve Slaném.

Naše mládež provedla dvě pochodová cvičení s brannými prvky: zimní cvičení 25. 1. a letní cvičení 28. 6. 1968.

Dne 20. 6. 1968 uspořádal besedu, předseda požárníků Karel Kasina s dětmi.

Dne 25. 6. byl uspořádán školní výlet Praha – Hrad, zoologická zahrada, letiště a Lidice. Výletu se zúčastnily i maminky dětí.

Školní rok 1967/68 ukončen dne 29. června 1968.

Zapsala: Běla Bozděchová

předchozí rok obsah další rok