Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1968 – 1969

Školní kronika: Rok 1968 – 1969

Školní rok 1968/69 zahájen 2. září 1968 společným shromážděním všech žáků a rodičů.

Škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Na škole vyučuje s. ředitelka běla Bozděchová a s. učitelka Hana Mullerová, která bydlí ve školním bytě. Byla představena s. ředitelkou všem dětem a rodičům. Za nemocnou školnici s. R. Dandovou nastoupila od 10. listopadu s. Hana Lukášová.

Počet a rozdělení tříd:

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník 7h +1d – 8 žáků

2. odděl. – 2. postupný ročník 1h + 4d – 5 žáků

II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník 4h + 2d – 6 žáků 114

2. odděl. – 4. postupný ročník 2h + 1d – 3 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník 1h + 5d – 6 žáků

Celkem 29 žáků.

Na zdejší škole jsou 3 děti cikánské národnosti, které chodí do školy pravidelně a slušně oblečeny.

Dne 3. října navštívil naši školu školní inspektor Vl. Průša. Během roku se zúčastnily vyučování v odděleních několik s. ředitelek a učitelek z malotřídních škol. Měly zájem o pomůcky (vlastní výroby) používané při vyučování v počtech a jazyku českém.

Po celý rok byla sledována významná výročí.

a) Důstojné oslavy k 50. výročí ČSSR – společné shromáždění, vysazení 2 lip – jedna před MNV a druhá na školní zahradě, kterou vysazovaly děti z I. třídy,

b) byla vzpomenuta VŘSR,

c) vyučováním prolínala vzpomínka na Vítězný únor,

d) byla připravena besídka pro maminky, při které předaly děti dárky vlastní výroby,

e) letošního roku se 1. máje nezúčastňovaly,

f) bylo vzpomenuto 5. a 9. května 1945.

Od 23. prosince 1968 do 5. ledna 1969 byly vánoční prázdniny, jarní prázdniny od 22. března 1969 do 30. března.

Během roku děti zdejší školy se zúčastnily 5 loutkových představení v Kladně a ve Slaném. Každého představení využily starší děti jako slohového cvičení.

Po celý rok pravidelně dojížděla dětská a zubí lékařka.

V měsíci červnu pohovořil o bezpečnosti s dětmi předseda MNV a požární ochrany Karel Kasina. Při této příležitosti byla předána knížka žáku 3. p. r. Ant. Langovi jako odměna za pomoc tonoucímu spolužákovi cikánské národnosti.

Dne 18. června byl uspořádán školní výlet do Babiččina údolí, kterého se zúčastnily všechny děti s maminkami. Prohlédly jsme si muzeum B. Němcové v Čes. Skalici, zámek v Ratibořicích, mlýn a Staré bělidlo. V Novém městě nad Metují jsme si prohlédly zámek se zahradou. Na zpáteční cestě jsme se zastavily na krátkou prohlídku lázeňského parku a kolonády a nakonec se podívaly na nové letiště v Praze.

Školní rok ukončen 27. června 1969.

předchozí rok obsah další rok