Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1970 – 1971

Školní kronika: Rok 1970 – 1971

Školní rok 1970 – 71 byl zahájen 1. září 1970 společným shromážděním žáků a rodičů. Staršími žáky byli přivítáni žáci 1. třídy. Soudružka učitelka přivítala rodiče a žáky, zhodnotila s žáky od 2. p. r. prázdninovou práci. Připomněla dětem udržování čistoty a pořádku v nově vymalované budově, připomněla slušného chování k rodičům, k svým učitelkám, starším lidem v obci, mezi spolužáky. Rodičům připomněla, aby byli důslední ve výchově i výuce svých dětí, aby kontrolovali domácí úkoly, aby děti zaměstnávali drobnou prací, aby z dětí rostli řádní občané našeho státu a ne děti, které vychovává ulice. Sbor nezměněn.

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 7 žáků

2. odděl. – 2. postupný ročník – 8 žáků

II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 2 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 4 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník – 5 žáků

Celkem bylo na začátku školního roku 26 dětí.

Během školního roku prolínaly vyučováním významné události podle plánu školy.

a) Bylo vzpomenuto Slovenské národní povstání, 50. výr. rudého práva, 52. výročí ČSSR.

b) 7. listopadu vzpomenuto VŘSR. Na společném shromáždění byl připomenut význam VŘSR, děti přednesly pásmo básní, zazpívány svět. písně a hymny obou národů. Upraveny nástěnky v budově i před MNV.

c) V listopadu vzpomenuto J. A. Komenského a jeho významu pro naše školství.

d) V únoru vzpomenuto vítězství děl. třídy v čele s Klementem Gottwaldem. Žáci se zúčastnili přednesem pásma slavnostní schůze NF.

117

 

e) Oslav 1. máje se letošního roku děti s učitelkami a občany sloučených obcí zúčastnily oslav ve Slaném. K májovým oslavám byla škola důstojně vyzdobena.

f) Oslavy 9. května proběhly na společném shromáždění, kde byl vyzdvižen význam našeho osvobození Rudou armádou.

g) K 50. výročí KSČ si dali žáci i učitelky závazky, jejichž splnění průběžně hlášeno. Děti byly seznámeny s významem založení KSČ, zúčastnily se přednesem básní slavnostní schůze, kde předaly kytice vyznamenaným členům strany.

h) Žáci byli seznámeni s významem XIV. sjezdu KSČ a jeho vlivem na růst naší životní úrovně.

i) Sčítání lidu v prosinci se zúčastnily obě soudružky učitelky. Vyučování během sčítání probíhalo normálně.

Zápis do první třídy se konal 29. ledna 1971 a bylo zapsáno celkem 7 dětí: Žižice 3 děti, Vítov 1 děcko, Luníkov 1 dítě, Drnov 2 děti.

Vánoční prázdniny byly od 23. 12. 1970 do 3. 1. 1971, jarní prázdniny od 20. 3. 1971 do 28. 3. 1971.

Během školního roku navštívily děti 3 loutková představení na Kladně.

Naši školu pravidelně navštěvovala zubní i dětská lékařka. 3 děti z 1. tř prodělávaly spálu a ostatní děti této třídy prodělávaly spálovou angínu.

Náš obvodní inspektor Vl. Průša navštívil naši školu 9. 12 a 9. 3. s výukou i výchovou byl spokojen.

8. února 1971 byl uspořádán školní výlet Karlovy Vary – Mar. Lázně a Kynžvart. Výletu se zúčastnili rodiče a starší osamělé ženy.

Jako každým rokem promluvil k dětem předseda MNV s. K. Kasina o kázni a bezpečnosti na silnici a při žních.

Hned na jaře sbíraly děti květy podbělu, bezinky a kopřivy.

během července byla podle plánu vymalována celá školní budova – třídy, chodby, schodiště, šatna, tělocvična. Generální oprava střechy byla přislíbena, objednávka potvrzena, ale dosud neprovedena.

Zapsala: Běla Bozděchová

předchozí rok obsah další rok