Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1971 – 1972

Školní kronika: Rok 1971 – 1972

Školní rok 1971/72 byl zahájen. Škola v tomto roce byla opět dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.

Počet a rozdělení tříd: 118

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník 5h + 2d – 7 žáků

2. odděl. – 3. postupný ročník 4h + 3d – 7 žáků

II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník 4h + 4d – 8 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník 1h + 1d – 2 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník 4d – 4 žáků

Celkem na škole bylo 28 dětí z toho 14 hochů + 14 děvčat. Učitelský sbor pro tento rok je nezměněn. Běla Bozděchová, ředitelka bytem ve Slaném, Han Mullerová, učitelka, bytem ve Slaném.

Ve školním roce 1971 – 72 protínaly vyučování významné události. Na začátku roku bylo vzpomenuto Slovenského národního povstání. VŘSR bylo vzpomenuto na společném shromáždění dětí. Byl jim vysvětlen význam VŘSR.

V předvolebním období obě učitelky aktivně pomáhaly při jejich přípravách jako členky agitačních dvojic. Zúčastnily se průběhu voleb. Soudružka H. Millerová byla zvolena poslankyní MNV v Žižicích. Vyučovacím procesem prolínal význam voleb. Učitelky i žáci se zúčastnili Národní směny a pomáhali při výzdobě obce.

V listopadu byla zahájena politické školení škol. pracovníků. Běla Bozděchová zařazena do základního politického školení – pravidelně docházela na I. ZDŠ ve Slaném. Hana Mullerová byla zařazena do večerní politické školy při mně VKSČ a byla propagandistkou na I. ZDŠ – Slaný.

V únoru vzpomenuto vítězství pracujícího lidu v čele s. Klementem Gottwaldem.

K příležitosti MDŽ zhotovily děti dárky pro maminky a staré ženy v obci.

V dubnu jsme vzpomněly s dětmi 102. výročí narození V. I. Lenina. Byl vysvětlen význam jeho osobnosti v dějinách dělnického revolučního hnutí.

Oslav 1. máje se škola zúčastnila ve Slaném. Oslavy 5. a 9. května proběhly na společném shromáždění, kde bylo vzpomenuto osvobození naší vlasti rudou armádou.

K 30. výročí vyhlazení Lidic se dala naše škola hodnotné závazky.

Dne 31. května byla na zdejší škole hospitace ředitelů a učitelů malotřídních škol.

Dne 14. června byla na zdejší škole přednáška člena protifašistických bojovníků s. V. Mullera.

Ke Dni učitelů 28. 3. 1972obdržel kolektiv zdejší školy vyznamenání k 50. výročí KSČ za pracovní iniciativu.

S dětmi byla provedena 2 branná cvičení.

V měsíci červnu se konaly sportovní hry dětí k MDD na vedení s. Hany Müllerové. 119

Zápis do 1. tř. se konal 28. ledna a bylo zapsáni 7 dětí z toho ze Žižic 2 děti, Luníkov 2 děti, Drnov 3 děti.

Vánoční prázdniny trvaly od 23. 12. – 2. 1. a jarní prázdniny od 20. 3. – 26. 3.

Během školního roku navštívily děti 2 loutková představení na Kladně.

Děti byly pravidelně prohlíženy dětskou i zubní lékařkou.

12. června se děti s rodiči zúčastnily škol. Výletu Hluboká – Orlík (zámek a přehrada), večerní osvětlení pražského letiště.

V posledním týdnu promluvil k dětem předseda Karel Kasina v dopravní kázni a bezpečnosti na silnici a předcházení a zabraňování požárů.

Hned od jara sbíraly děti podběl, květ hluchavky, bezinky, kopřivy, přesličku, květ jetele a akátu.

Oprava střechy a hradebních zdí se neuskutečnila.

Školní rok 1971 – 72 ukončen.

B. Bozděchová

předchozí rok obsah další rok