Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Napsali o Žižicku > Únik propan-butanu z nádrže

Únik propan-butanu z nádrže

1.5.2001

kpt.Libor ŠULC, velitel požární stanice Slaný HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně,zásah při výbuchu

Dramatické sváteční odpoledne letošního 1. května prožili obyvatelé obce Žižice na Kladensku. V objektu mateřské školy a obecního úřadu začal unikat propan-butan z ocelové tlakové nádoby. Plyn sloužil jako topné médium pro celý objekt. Těsně za zdí na dvorku rodinného domku si hrálo malé dítě a pobíhal pes. Velkou ránu a silné syčení plynu pod tlakem uslyšel majitel domku, který svou rodinu ihned vyvedl mimo objekt. Mobilním telefonem asi po 20 minutách oznámil únik plynu na tísňovou linku "150".

Průběh události

Operační a informační středisko HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně přijalo hlášení cestou HZS hlavního města Prahy ve 13.20 hodin. Na místo události byla vyslána jednotka ze stanice Slaný s CAS K25 - LIAZ a z centrální stanice Kladno s PPLA - A 20 F. První jednotka byla na místě zásahu za šest minut od ohlášení události. Situace po provedení průzkumu místa úniku plynu nevyznívala příliš optimisticky. Ve dvoře objektu se nacházely dvě vzájemně propojené tlakové stabilní nádrže, každá o objemu 4 850 litrů zkapalněného plynu. Z vrchní části pravé nádrže unikal přibližně 30 minut plyn doprovázený silným hlukem. Hrozilo akutní nebezpečí výbuchu nebo vznícení plynu. Budova školky, situovaná mezi obytnými domy a rekreačními chalupami, byla naštěstí prázdná. Příčinou úniku plynu byla prasklina na závitu odběrného ventilu s manometrem. Zde se vytvořil, pravděpodobně vlivem pnutí materiálu ve velkém horku, asi centimetrový otvor. Přítomný starosta obce hasičům sdělil, že nádrže asi před měsícem doplňovali. Ta unikající měla být naplněna přibližně z poloviny a vedlejší nádrž asi ze 70 procent. Dohromady se jednalo zhruba o 5 300 litrů zkapalněného plynu, který se prudce odpařuje a vzniká hořlavý plyn, který je asi 1,5x těžší než vzduch. Na lidský organismus působí slabě narkoticky. Pokud nedojde k požáru, může způsobit i udušení, i když není přímo jedovatý.

Popis represivního zásahu

Velitel zásahu npor. Karel Hubáček nařídil okamžitě vyklidit okolí do vzdálenosti 100 m, vypnout všechny elektrické zdroje a možné zdroje jiskření, které by mohly způsobit výbuch, včetně mobilních telefonů. Přivolaní příslušníci Policie ČR uzavřeli silnici do Žižic a průjezd obcí kolem místa úniku. Osádka PPLA měřila koncentrace výbušného plynu v ovzduší i ve sklepě objektu školky. Výsledky byly příznivé. Operační a informační středisko HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně hlásilo, že se podařilo zajistit cisternu pro přečerpání plynu, ale havarijní služba pronajímatele nádrží Primaplynu Praha vzhledem ke státnímu svátku nepracovala. K dispozici byl pouze dispečer. Cisterna s řidičem přepravní firmy Transgas se dostavila na místo ve 13.57 hodin.

Tlak v nádrži klesal postupně až na 0,3 MPa. Vál jižní vítr, který příznivým směrem rozptyloval plyn od obce. Nešířil se do přízemních prostor, neboť unikal tzv. zbytkový plyn, shromážděný mezi hladinou a obalem nádrže. Další pokles tlaku mohl způsobit odpařování zkapalněného propan-butanu z nádrže. Situace by se stala nebezpečnější. Doba úniku celého obsahu nádrže se odhadovala na nepřijatelných 24 až 48 hodin.

Velitel zásahu spolu s pprap. Stanislavem Křížem pomocí běžného nářadí odpojili poškozený ventil od T potrubí a odlomili jej od náhubku v nádrži. Tím došlo k rozšíření otvoru. Únik plynu zesílil. Otvor byl utěsněn dřevěným kolíkem. Následovalo nasazení vysokotlakého vaku VETTER a přepásání speciálním popruhem HOLMATRO. Únik plynu se tak podařilo zastavit za hodinu a 45 minut od zahájení zásahu. Obyvatelé obce se mohli po přeměření koncentrace propan - butanu vrátit domů. Na místo přijela druhá cisterna Transgasu, jejíž řidič za asistence hasičů přečerpal zbytek plynu bez použití přetlaku v nádrži. Akce byla ukončena v 17.55 hodin.

Poznatky ze zásahu

  • O nájmu nádrží a dodávce plynu byla uzavřena smlouva, která neřešila zásah firmy Primaplyn v případě úniku plynu nebo jiné havárie. Předané provozní a bezpečnostní předpisy odkazovaly "zákazníka" na servisní a havarijní službu, která během svátku nefungovala.

  • Potrubí bylo pravděpodobně instalováno a připevněno k nádrži na pevno bez dilatační spáry nebo ohebné části potrubí. Revize zařízení dle štítku na nádrži byla provedena.

  • Na místo se nedostavil nikdo z Primaplynu Praha, zato první cisterna byla na místě poměrně v krátkém čase. Nešla však k přečerpání použít, protože řidič nechtěl poškozenou nádrž dále tlakovat a riskovat větší porušení obalu.

  • Na utěsnění malé prasklinky nerovného tvaru neměla zasahující jednotka ucpávku ani jiný vhodný materiál nebo prostředek.

  • Dobrá spolupráce s Policií ČR, starostou obce a občany, kteří si uvědomovali závažnost situace.

  • Ve vzdálenosti asi 10-15 m od porušené nádrže s plynem stál stožár s dálkově ovládanou elektrickou sirénou pro vyrozumění obyvatel obce v případě havárie nebo živelní pohromy. Kdyby ji někdo v dobrém úmyslu spustil, mohla iniciovat výbuch unikajícího plynu. Ihned byla odpojena od přívodu elektrického proudu.

  • K používaným detekčním přístrojům je nutné s sebou vozit adaptéry a nabíječe. Při dlouhodobějším měření koncentrace může dojít k vybití méně nabitého zdroje.

K fotografiím : - Pohled na stabilní tlakové nádrže po zastavení úniku plynu. Poškozená nádrž je na snímku vzadu, kde je nasazen vysokotlaký vak VETTER. - Hasiči pracují na poškozené nádrži, když už nehrozí nebezpečí úniku plynu. - Detailní pohled na poškozený odběrní ventil s manometrem, který byl odlomen z náhubku nádrže. Prasklina na závitu je vidět vpravo.

autor článku: kpt.Libor ŠULC
Převzato ze stránek: http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori/2001/srpen/sulc.html