Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Žižicko

Žižicko


Policie ČR a naše Žižicko

Datum konání: 7. 8. 2009

logo policie čr
OZNÁMENÍ SPOLUOBČANŮM.

Obec Žižice si je plně vědoma neutěšující situace při provozu na komunikaci 1/16, Slaný - Velvary.
Jelikož spolupráce se správcem ŘSD,ČR je téměř nulová.

Proto se obec obrátila o pomoc řešit tuto situaci přímo na ředitele Okresního ředitelství Policie Kladno. Došlo k okamžitému jednání.
Dne 6. 8. 2009 navštívil naši obec náčelník DI Kladno. Závěr z jednání je, že budou probíhat časté kontroly, ale nejen na komunikaci 1/16.
Děkujeme za rychlou spolupráci.


Publikováno 7. 8. 2009 8:03

Středočeský kraj, MZE ČR a MMR ČR - Obec Žižice - dotace 2009

Datum konání: 15. 10. 2009

Obec Žižice v roce 2009 požádala o 7 dotačních titulů na Středočeský kraj a jedna dotace jako spoluúčast společně z MZE, ČR
Jak jsme dopadli :

1) Sport a volný čas - NEPŘIDĚLENO
2) Program obnovy venkova - NEPŘIDĚLENO
3) Fond rozvoje obcí a měst - NEPŘIDĚLENO
4) Program obnovy památek - PŘIDĚLENO, pouze 24%
5) Čističky odpadních vod - NEPŘIDĚLENO
6) Fond dopravně bezpečnostní - PŘIDĚLEN0 - 150.000,-Kč
v nejbližší době bude realizováno
7 ***) Stř. kraj, spolufinancování Splašková kanalizace -
II. stavba Žižice -PŘIDĚLENO - 1.990.000,-Kč
7 ***) MZE, ČR Splašková kanalizace - II. stavba Žižice
PŘIDĚLENO - 11.665.000,-Kč
8) MMR ČR, program obnovy venkova - PŘIDĚLEN0 -
140.000,-Kč - nové dětské hřiště areál MŠ Žižice


Obec ŽIŽICE děkuje za přidělené dotace.


Publikováno 15. 7. 2009 13:14

Povodně 2009 a obec Žižice: dar obci Velká Kraš

Datum konání: 3. 7. 2009

povodne09_velka-kras07[1].jpg
Obecní zastupitelstvo dne 29.6.2009 operativně rozhodlo uvolnit částku 50.000,- Kč na povodně.
Po dotazu na krizové centrum povodní 2009 byla vybrána obec Velká Kraš. Obě obce jsou od středy ve spojení.

Oficiální internetové stránky obce Velká Kraš


Publikováno 3. 7. 2009 7:09

Podána přihláška do soutěže

Datum konání: 30. 4. 2009

logo vesnice roku
Podána přihláška do soutěže MMR,ČR.
Soutěž vesnice roku 2009.
Obec Žižice se poprvé přihlásila do této soutěže.
Schváleno OZ 03/09.
Veškerá dokumentace k nahlédnutí na obci Žižice.
Hodnotitelská komise navštíví obec Žižice ve čtvrtek 18. června 2009.


Publikováno 30. 4. 2009 13:39

Czech POINT a obec Žižice

Datum konání: 27. 1. 2009

logo czech point
Zastupitelstvo obce Žižice rozhodlo na svém zasedání dne 27. 1. 09 pořídit pracoviště Czech POINT na našen úřadě v obci Žižice.
Jedná se o dotační titul. Celkové náklady 100.000,- Kč, dotace 85.000,- Kč, vlastní zdroj 15.000,- Kč.
Bude možnost pořídit na obci tyto výpisy - bodový systém řidičů, výpis z katastru, výpis obchodního,živnostenského rejstříku, výpis trestů a další.
Možné zprovoznění na obci Žižice - po dvou odkladech ze strany MVČR (06/2009 a 09/2009) bude Czech POINT oficiálně spuštěn 01/2010, instalace zařízení proběhla 12/2009.
Přístup pro občany POUZE v úřední dny pondělí a středa !
Jinak po telefonické domluvě - děkujeme za pochopení - starosta.

Czech POINT


Publikováno 30. 1. 2009 14:33

Obnova našich obcí

Datum konání: 18. 7. 2007

Vzhledem k tomu, že je Žižicko rozlohově velmi velké, je úkol obnovy našich vesnic složitější. Než Vás seznámím s tím, co nás čeká, rád bych poděkoval panu Turbákovi, kterého obecní úřad zaměstnává s podporou Úřadu práce, za péči o čistotu a pořádek v našich obcí,též děkujeme těm spoluobčanům kteří udržují pořádek po obcích.
V současné době v našich obcích probíhá plynofikace ve dvou etapách. V roce 2004 byly plynofikovány obce Žižice, Vítov , Luníkov a Drnov. V těchto obcí se již topí. Nyní nás čeká na jaře 2005 poslední obec Osluchov. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky, a to v hodnotě 5,000,000,-. Kč.Tato akce byla úsěšně ukončena v říjnu 2005.
Na jaře 2006 došlo po našich obcí na montáž nových laviček, které se budou dle možností doplńovat.
V roce 2006 byli zahájeny práce na projektu Čistička odpadních vod na Žižicku. Po prostudování území se odborníci schodli,že centrální ČOV bude stát v Luníkově. Přepokládaný termín zahájení stavby by mohl být podzim 2007. Zde bude podmiňující faktor dotace - budeme věřit.

Obec Drnov
Na jaře roku 2003 byla opravena obecní silnice do Mlýnku, oprava stále 500 000,-Kč. K největším změnám došlo v parku u kapličky, nejprve byl celý park upraven, tak aby byl přístupný. Poté byla část u silnice osázena okrasnými keři a kaplička prošla celkovou rekonstrukcí. Oprava byla provena na podzim 2004. Také byla provedena úprava u pomníku. Všechny ořechy se pokácely a vysázely se okrasné třešně.Na tyto úpravy (park u kapličky, oprava kapličky, úprava u pomníku) jsme dostali dotaci od Středočeského kraje.Neustále dochází k úpravě vzhledu obce Drnov. Na podzim 2006 došlo k úpravě prostoru při vjezdu z Drnova do Mlýnku jednalo se o levou stranu kde byli vyřezány keře a byla opravena opěrná zeď. V červnu 2007 došlo na přestěhování konajnrů, které mají tvalé místo v zatčce u Kolaříku při vstupu ke kapličce kde byla vybudována zástěna. Na podzim 2007 nejpozději jaro 2008 dojde k úpravě chytáku vody směrem po silnici od Slaného, který je směrem dolů k Lindům a Voseckým.

Obec Osluchov
Osluchov má jako jediná naše obec veškeré sítě v zemi.
V roce 2003 došlo k úpravě prostoru u čekárny. Některé keře a stromy byly nahrazeny novými. V parku byla provedena květinová úprava a bylo vybudováno nové pískoviště.
Tento park je hojně navštěvován maminkami a malými dětmi jak z Osluchova, tak i z okolních obcí, hlavně ze Zvoleněvse. I v této obci se provádí úprava obecních prostor. V roce 2006 jsme začli trochu udržovat travnatou plochu kolem rybníčka.

Obec Luníkov
Tato obec je z našich obcí vzhledově nejméně upravená. Rádi bychom ji proto upravili, ale budeme potřebovat pochopení od místních zemědělců. Na podzim 2004 byl upraven park. Všechny ovocné stromy se vykácely a byl vysazen březový háj. V měsíci červenec 2005 se upravil výjezd na hlavní silnici z obce po levé staraně.Ještě bychom rádi upravili příjezd do obce od křižovatky Ševcovka, tento úkol bychom rádi uskutečnili v roce 2006.V roce 2006 došlo na rozšíření spodní ulice,která byla provedena za účasti obce a též částečně svépomoci. Během roku 2007 dojde k přemístnění informační vývěsk a též budou přemístněny kontajnery - obojí bude přestěhováno do spodní části parku k panelové cestě. Dalším špatným stavem je stav horní cesty - budeme věřit, že v roce 2008 by mohlo dojít na její zpevnění.

Obec Vítov
Vítov je v současné době naše nejlépe upravená obec. Největší zásluhy na vzhledu obce má pan Beránek, proto mu chceme poděkovat. Bylo provedeno vyčištění stráně před Kosovými a z části je vyčištěna stráň u silnice od Beřovic. Na podzim 2004 pan Beránek nechal ve spodní části obce vysázet okrasné třešně. U autobusové zastávky nechal vybudovat schodiště. Na jaře 2006 budeme opět muset vyčistit obě stráně, trochu nám opět zarostli.
Vodovod v obci Vítov bude realizován v roce 2007.

Obec Žižice
V Žižicích se stále snažíme o úpravy vzhledu této obce. Na podzim 2004 byla opravena silnice, v majetku obce od místní hasičárny kolem ZOD Žižice až na silnici 1/16. Na tuto rekonstrukci finančně přispěli: ZOD Žižice, Palisandr Žižice a ing. Milan Procházka, soukromý zemědělec. Také byla upravena stráň u spodních bytovek.
V současné době probíhá čištění lesíku nad Žižicemi směrem k Drnovu, po dokončení budeme pokračovat v úpravě vzhledu kolem místního sportovního areálu. V měsíci květen a červen 2005 byl opraven můstek u Lindů v Žižicích na tuto rekonstrukci jsme obdrželi část peněz z Krajského úřadu. Také došlo k úpravě prostoru mezi spodními bytovkami kde byla zpevněna část vozovky. Zde došlo po dohodě s bytovým družstvem Kladno k dohodě a průjrzd mezi bytovkami byl uzavřen sloupky. Dále zde došlo k vysázení keřů na stráni proti budově ZOD Žižice. Ke konci roku 2006 došlo na přebudování bývalé Jednoty na pohostinství a koncem prázdnin by zde mohl mohl být otevřen menší obchůdek.
V jarních měsících 2007 byla upravena zeď ve školní zahradě směrem dolů ke hřišti. Tato oprava byla provedena pouze ze strany školky, věříme, že na podzim 2007 bude opravena i druhá strana pokud né tak jaro 2008.
V druhé půlce roku 2007 nás čeká rozšíření sportovního areálu Žižicka, kde se začne budovat hřiště pro míčové hry. Dále dojde k opravě místní hasičárny, ktrerá nám začíná pěkně praskat od silnice- Na obě tyto akce jsme obdrželi dotace od Kraje.


Publikováno 20. 2. 2005 8:16