Ocenění roku 2019 Oranžová stuha Za spolupráci obce a zemědělského objektu