Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Ke stažení

Ke stažení

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin na OÚ Žižice

ZDE

Žádost o stavební povolení pro stavbu a další od 1. 1. 2007 vše Měú Slaný, stavební odbor

Žádost o stavební povolení pro stavbu a další od 1. 1. 2007 vše Měú Slaný, stavební odbor

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 2007

ohlášení odstranění

ohlášení odstranění

ohlášení stavby

ohlášení stavby

oznámení o užívání stavby

oznámení o užívání stavby

oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

oznámení změny v užívání stavby

oznámení změny v užívání stavby

podnět k pořízení územního plánu

podnět k pořízení územního plánu

Žádost o povolení výjimky 2007

Žádost o povolení výjimky 2007

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením 2007

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením 2007

Žádost o prodloužení lhůty stavby 2007

Žádost o prodloužení lhůty stavby 2007

žádost o rozhodnutí o změně využití území

žádost o rozhodnutí o změně využití území

žádost o stavební povolení

žádost o stavební povolení

žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

žádost o územně plánovací informaci

žádost o územně plánovací informaci

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o vydání územního rozhodnutí

žádost o vydání územního rozhodnutí