Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Třídění odpadů > Obecné informace o třídění

Obecné informace o třídění

Co se děje s vytříděným odpadem?

svozné autoSvozová auta postupně vyprázdní ve městě všechny barevné kontejnery jednoho druhu. Jeden den svážejí papír z modrých kontejnerů, druhý den plasty ze žlutých kontejnerů.

Svozová firma může používat stejný svozový vůz pro papír, plasty i další složky odpadů. Před každou komoditou ho musí vyčistit, aby se svezené odpady neznečišťovaly. Čím čistší jsou svezené odpady, tím větší mají šanci na nové využití.

Pokud obsluha svozového vozu najde v kontejneru něco, co tam nepatří (například zbytky jídla v kontejneru na papír), nemůže ho už odvézt k dalšímu zpracování, protože by znečistili celý objem vozu. Kontejner vyprázdní až při sběru směsného odpadu a znečištěný odpad vyvezou na skládku.

Dotřiďovací linka

dotřiďovací linkaSvezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují na dotřiďovací lince. Odpady se vyklopí na pás a ručně se dotřiďují na jednotlivé druhy a vybírají se nečistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou na skládku.

Na linkách se také odpady dotřiďují na tyto druhy:

 • papír se rozdělí na: noviny, časopisy, lepenku a další složky
 • plasty na: fólie, PET lahve, tvrdé obaly (např. od šampónů) atd.
 • nápojové kartony se oddělí od ostatních složek

Zpracování

tříděný plastKaždá z vytříděných složek odpadů se zpracovává jinak. Svozová firma ji prodává jako surovinu různým zpracovatelům. Čím má vytříděný odpad méně nežádoucích příměsí a je lépe dotříděn na jednotlivé složky, tím je kvalitnější a dá se lépe prodat. Z prodeje těchto vytříděných složek se financuje odpadové hospodářství v obci. Čím občané lépe třídí, tím mají nižší poplatky za odpady.

Papír se používá v papírnách jako vstupní surovina. Nejčastěji se ze starého papíru vyrábí: lepenka, papírové obaly, sešity, toaletní papír atd.

Plasty

vyrobky z plastu

 • z PET lahví se vyrábějí vlákna, používaná do náplní spacáků nebo na koberce.
 • z fólií (plastové sáčky) se vyrábějí opět fólie, nejčastěji pytle na odpady
 • tvrdé plasty se melou a používají například na výrobu plastových palet, izolačních desek apod.
 • směs plastů se využívá například na výrobu zatravňovacích dlaždic nebo protihlukových izolací

Nápojové kartony

 • Obaly od džusů se v papírnách rozemelou a oddělí se z nich papír, který se vrací do výroby. Z rozemletých kartonů se také vyrábějí stavební desky

Alternativní paliva

 • Zbytky papíru, plastů i nápojových kartonů, které již nejdou dále zpracovat, se stále častěji využívají pro výrobu alternativního paliva pro cementárny.

Pamatujte!

 • Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří!
 • Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu, může to být tím, že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně!
 • Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
 • Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat

JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI!