Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na Žižicku

19.3.2007

O místních poplatcích 11.5.2007
O stanovení systému shromažďování všech odpadů na území obce Žižice 11.5.2007
O chovu a držení zvířat, ochraně zeleně a veřejného pořádku 14.3.2008
O ochraně ovzduší a spalování tuhých paliv (zrušeno) 14.3.2008
Dodatek OZV odpady 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška obce Žižice ovzduší - plynofikace 12.2.2009

OZV - změna a doplnění vyhlášky 2/2007 o místních poplatcích

1.1.2010

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2011
O místním poplatku ze psů 1.1.2011
O místním poplatku za využívání věřejného prostranství 1.1.2011
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žižice 1.1.2011
O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2012
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.6.2017
Rušení vyhlášek 3/2008, 4/2008, 1/2009 30.8.2018

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Žižice

1.1.2021

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 14/2017 Sb.  ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích

Usnesení zastupitelstva

Přehled všech usnesení