Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce

Historie obce

Žižice

Ves 6 km severovýchodně od Slaného na potoku Červeném, přifařeny jsou ke Zvoleněvsi, pošta Slaný, škola dvoutřídní v místě. Opodál obce je slovanský hřbitůvek z prvních dob křesťanství, o něco blíže k obci známé předhistorické naleziště skrčenců typu Unětického. Vzácné vykopávky odtud nacházejí se v Národním museu pražském. Uprostřed vsi říká se "na dvořišti", kde jsou dosud znáti stopy jakýchsi starých základů. Písemných památek o Žižicích je velice málo. V roce 1416 připomíná se Jan Rošt ze Žižic, r. 1447 zapsal Mikeš, kožešník z Prahy, Žižice Václ. Cardovi z Petrovice a jeho synu. Do r. 1548 patřila část Žižic ke Kladnu, na to k Velké Dobré a od r. 1580 znovu ke Kladnu. Ves byla již dávno rozsáhlá a bohatá, neboť záduší kostela dolínského mělo na třinácti usedlostech tamních váznouti 18 železných krav. V obci nachází se socha sv. Prokopa, postavená konvetem Benediktinského řádu v Břevnově roku 1741. Žižice mají válcový mlýn, cihelnu, pěkné přírodní divadlo, čítají 49 domů a 265 obyvatel. Zajímavé a obšírné detaily o osudech této obce a jejich jednotlivých usedlících obsaženy jsou v pečlivě vedné rodinné kronice pana Frant. Procházky tamtéž.

Drnov

Ves 5,5 km východně od Slaného u vrchu ,,Provázku" (301 m) přifařena je ke Zvoleněvsi, přiškolena k Žižicům, poštou ku Slanému. V Drnově těžili již kolem roku 1765 tamní sedláci z otevřené jámy první uhlí na Slánsku. Opodál stojí opuštěný důl ,,Leopold". Obec má 50 domů a 286 obyvatel.

Luníkov (Lunkov)

Ves 6,5 km východně od Slaného na potoce Červeném, přifařena a přiškolena je k Hobšovicům, pošta jde ze Slaného . V 15. stol. náležela Lunikovským z Vraného. Opodál nalezeno pohanské pohřebiště, odkryté Krolmusem. Je tam 21 domů a 162 obyvatel.

Osluchov (Vosluchov)

Ves 8 km východně od Slaného, na silnici Zvoleněves - Velvary, tvoří se Zvoleněvsí místní obec. Farou, školou a poštou patří ke Zvoleněvsi. Víska jmenuje se v r. 1228. Tvrz povstala až ke konci 16. století;stavěl ji Kryštof Švilic ze Švilic. V létech 1228 - 33 bral odtud klášter sv. Jiří desátek z pěti dvorů;roku 1481 prodal Jan Pytlík ze Zvoleněvsi poplužní dvůr v Osluchově Alšovi ze Sehradic, měšťanu slánskému;r 1623 skonfiskován statek Bohuchvalu Šlivskému ze Švilic a prodán r. 1627 Gottfridu Hertlovi z Leutersdorfu. Obec má 21 domů, a 140 obyvatel.

Vítov

Ves 5 km východně od Slaného nad potokem Červeným, přifářen je ke Zlonicům, přiškolen k Žižicům, poštou patří ke Slanému. Na návsi stojí kříž, nesoucí nápis a letopočet z r.1759. ,,Na Boku" p5edhistorické naleziště s odpadkovými jamami. Obec má 29 domů a 151 obyvatel

Čerpáno z roku 1928.

K 1.1.2005 je v našich obcí občanů takto:
Žižice 244, Drnov 79, Luníkov 56, Osluchov 76, Vítov 82 celkem 537 občanů

K 2. 4. 2007 je v našich obcí občanů takto :
Žižice 241, Drnov 87, Luníkov 54, Osluchov 79, Vítov 85 elkem 546 občanů

K 1. 2. 2012 je v našich obcí

občanů takto: Žižice 308,  Drnov 96,  Luníkov 61,  Osluchov 65,  Vítov 81 - celkem 615 z toho mužů 256, ženy 265, dívky do 15 let 50, chlapci do 15 let 44 

počet domů : Žižice 86,  Luníkov 26,  Osluchov 28,  Drnov 59  a Vítov 25

Obec Žižice se nachází v nadmořské výšce 234 metrů.

Směrný územní plán Žižic z r. 1975

Charakteristika dosavadního vývoje a přírodních podmínek

Vzhledem k vysoké úrodnosti půdy bylo území osídleno již od nejstarších dob - dosud byly nalezeny prohřebiště u obce Žižice s předměty kultury Unětické a Knovízké. Žižice se historicky připomínají již roku 1310 (Pabyk de Zuzicz), 1416 (Roset de Zizicz). Od 16. století do 1848 patřila část obce klášteru břevnovskému. Od roku 1849 do 1874 byly Žižice součástí obce Luníkov spolu s Vítovem a Blahoticemi. Od roku 1874 byla obec samostatná, po roce 1948 byly s Žižicemi administrativně sloučeny jako osady Osluchov, Luníkov, Vítov a Drnov.

Zdroj: MĚSTO SLANÝ, JEHO KRAJ A PAMÁTKY. (Monagrafie města i okresu, vydaná k oslavě prvého desetiletí republiy Československé)