Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Napsali o Žižicku > Čestné občanství Wavelandu obdrželi již dva čeští starostové

Čestné občanství Wavelandu obdrželi již dva čeští starostové

Praha, 19. června 1997 V Praze bylo dnes slavnostně otevřeno oficiální velvyslanectví nového globálního státu Waveland. Aktu se zúčastnili zástupci některých velvyslanectví, politici a osobnosti veřejného a kulturního života.

Waveland je nový, globální stát vyhlášený organizací Greenpeace, který vznikl v neděli 15. června 1997. Jeho současné hlavní město Rockall je obsazeno třemi aktivisty Greenpeace na protest proti rozšiřování těžby ropy v oblasti Atlantic Frontier. Vzhledem k zdrojům ropy v okolí je Rockall ústředním bodem teritoriálních sporů mezi Velkou Británií, Irskem, Dánskem a Islandem. Greenpeace je přesvědčeno, že má-li se zastavit dramatická eskalace klimatických změn, pak otevírání nových ropných polí, jako jsou ta v Atlantic Frontier, musí být okamžitě zastaveno.

Čestné občanství Wavelandu bylo dnes slavnostně uděleno dvěma českým starostům, kteří se nejvíce zasloužili o naplňování ideálů, na nichž Waveland vznikl, a to zejména při úsilí jejich obce přejít na zásobování obnovitelnými zdroji energie. Prvními občany Wavelandu na území ČR se tak stali ing. Jan Horník, starosta obce Boží Dar a František Vondra, starosta Žižic, kteří převzali své nové pasy přímo z rukou velvyslankyně. Čestné občanství obdrželi rovněž spisovatel Ivan Klíma, profesor Erazim Kohák a herec divadla Ypsilon Petr Vacek.

Řádné občanství bylo zároveň nabídnuto všem lidem, kteří se hlásí k ideálům státu Waveland a jeho deklaraci, v níž se mj. praví: "...vědomi si toho, že naše prostředky jsou omezené, ale naše ideály široce sdílené, uvědomujíce si celistvost a provázanost Země, která je naším domovem, respektujíce snažení ostatních a věříce spíše v činy než ve slova, budeme, jak bude zapotřebí, pozdvihovat hlas odporu, získávat a podporovat přátele, čelit nepřátelům, respektovat hlas přírody, abychom tak uchovali nezadatelné svobody a právo všech lidí těšit se čistému a zdravému životnímu prostředí, budeme hledat, vytvářet, podněcovat a nabízet řešení environmentálních problémů, přinášet svědectví o nepravostech a zlu páchaném na životním prostředí, a to vše při uchování nezávislosti na vládách a průmyslu". Všichni noví občané Wavelandu se přitom zavazují: "Bez násilí, přinášením svědectví budeme usilovat o ochranu přírody, bránit toto vlastnictví společné všem, měnit průmysl tak, aby neškodil životnímu prostředí, a zajišťovat mír."

"Země Waveland reprezentuje zásady, které dnes lidstvo musí přijmout, aby zabránilo spoušti způsobené ničením životního prostředí, zejména svým masívním vlivem na klima planety," prohlásil při otvírání velvyslanectví ing. Tomáš Nenička, který je koordinátorem klimatického programu Greenpeace v České republice a dodal, že podle všeho bude mít velvyslanectví Wavelandu v ČR mnoho práce, protože právě Česká republika je na jednom z předních míst ve světě, co se týče množství emisí kysličníku uhličitého na jednoho obyvatele.

Slavnost otvírání ambasády byla vpodvečer uzavřena recepcí a razítkováním dopisnic s prvními známkami Wavelandu, které zpodobňují hlavní město tohoto státu, totiž skálu Rockall.

První velvyslanectví svobodného státu Waveland bylo otevřeno 18. června v Londýně v budově Ministerstva zahraničí. Mezi prvními lidmi, kteří ve Spojeném království přijali očanství státu Waveland, byli i dva poslanci za liberální demokraty, Matthew Taylor, mluvčí pro otázky životního prostředí, a Norman Baker.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR
převzato ze stránek: http://old.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=214274