Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Grantové a dotační tituly > Čistička odpadních vod > ČOV Žižice – III. stavba kanalizační řády v obci Vítov a Drnov

ČOV Žižice – III. stavba kanalizační řády v obci Vítov a Drnov

Vodoprávní stavební povolení je provedeno dle projektu od společnosti INGAS Praha ze dne 13. 12. 2014.

 

Délky možných tras

gravitační splaškové kanalizace DN 250: 2 580 m

výtlačné kanalizace a výtlaky D 90/75/63: 1 482 m---celkem 4062 m

čerpací stanice, včetně elektropřípojek NN: 3 ks

 

Počet možných napojených občanů s trvalým pobytem

část Drnov + Mlýnek : 95 obyvatel

část Vítov : 81 obyvatel

část Žižice naproti fotbalovému hřiště: 16 obyvatel

Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2016 byl vybrán uchazeč FIMOREK-stavební a obchodní společnost, IČ 48948900 - nabídková cena 13.828.828,-Kč.

Možné financování  - celkové náklady 13.828.828,-Kč // možné přislíbené  dotace po doložení podkladů na MZE do konce 03/2016 - 8.297.828,-Kč// možná dotace KÚ Stř. kraj - 1.999.995,-// spolufinancování z rozpočtu obce 3.531.537,-Kč ( a dále kanalizační přípojky k jednotlivým RD cena cca 2.500.000,-Kč) - obojí bude hrazeno bez úvěru obce. 

V lednu 2018 obdržel obec Žižice rozhodnutí o poskytnutí dotace(4 změna). Financování je nyní nastaveno takto : celkové náklady na akci jsou ve výši 15.515.000,-Kč  // dotace MZE ČR jsou ve výši 9.309.000,-Kč  // dotace (již přidělená) od KÚ Středočeského kraje je ve výši 1.417.000,-Kč  //  vlastní podíl obce je výši 4.789.000,-Kč

Stavbu provádí dle výběrového řízení. FIMOREK, stavební a obchodní společnost

Možný termín zahájení prací cca 04/2016.

 Kolaudace stavby dne 29.6.2019 pod č. jednacím:27206/2018/OŽP - celková délka stok 4064 m. Čerpací stanice celkem 3.

Celkové náklady stavby 15.679.479,-Kč,   dotace MZE ČR 9.309.000,-Kč,   dotace KÚ Středočeský kraj 1.416.392,-Kč,  vlastní podíl obce 4.954.087,-Kč(hrazeno z rezerv obce z minulých let).

 

Plány

plán ČOV Drnov plán ČOV Vítov
plán ČOV Drnov plán ČOV Vítov
plán ČOV Drnov - Vítov - Žižice celkový pohled
plán ČOV Drnov - Vítov - Žižice celkový pohled