Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Napsali o Žižicku > Jak to bude s obchvatem Slaného má být známo už v květnu

Jak to bude s obchvatem Slaného má být známo už v květnu

Již v roce 2005 se reálně uvažovalo o stavbě tak zvaného severního obchvatu města Slaného, který měl už tehdy řešit obrovský nárůst osobní a zvláště kamionové dopravy na silnici 1/16 v úseku mezi městem Velvary a Slaný. Doprava těžce zatěžuje také průjezdní obce, jako je například Ješín, Luníkov či Vítov v katastru obce Žižice. Neustálé odkládání obchvatu ze strany státní organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale nezastavilo pokračování v přípravách stavby ze strany zmíněných obcí, ovšem realizace se stále neuvěřitelně protahuje. Článků o problematice obchvatu, jeho důležitosti i přístupu státních institucí k problému již vyšlo hodně. V našem posledním jsme přinesli reportáž o tom, že starostové zmíněných obcí jsou dokonce odhodláni kvůli nezájmu státu o obchvat demonstrovat (SL č.1).

Jak se pohnuly věci od 17. prosince 2010, kdy starostové obcí poslali na ministerstvo dopravy svou žádost, kde zmínili své obavy a naznačili i způsob, jakým chtějí na životně důležitou stavbu upozorňovat, o tom informoval starosta Slaného Ivo Rubík na začátku měsíce března. Jak připomněl starosta, k dopisu došlo z několika důvodů. Předně proto, že v naší republice prakticky došlo k zastavení všech příprav k plánovaným dopravním stavbám, které ještě nebyly zahájeny stavebně. Došlo k němu také při vědomí, že ministerstvo a jeho nový ministr Bárta uvedl, že se bude dávat v nové koncepci přednost obchvatům měst a ministr rovněž deklaroval, že bude chtít jednat o prioritách kolem dopravy právě s obcemi a kraji a že se chce hlavně dohodnout s nově zvolenými politiky na radnicích. K napsání dopisu ale vedly hlavně velké obavy starostů. Stalo se totiž něco neuvěřitelného. I když v přehledu akcí plánovaných ŘSD stále akce Přeložka silnice 1/16 Slaný Velvary stále byla, i když odkládaná nejdřív na rok 2010, pak na 2012, najednou z přehledu zmizela. „To, co nás zcela zarazilo byl materiál, který se dostal do médií a v němž bylo uvedeno, že ve Státním fondu dopravní infrastruktury, který plánuje předpoklady střednědobě na roky 2012 a 2013 a dlouhodobě až do roku 2025 vůbec nebyla tato stavba jmenována,“ vysvětlil Ivo Rubík.

Poté, kdy vyšly články v médiích o tom, že ministerstvo na žádosti starostů směřující k otázkám kolem obchvatu nereaguje, ministerstvo se ozvalo. Ve středu 2. března došlo ke schůzce starosty Slaného, starostky Velvar Jitky Linhartové a starosty Žižic Vratislava Rubeše s pověřeným zástupcem ministra dopravy Bárty panem Čermákem a zástupcem Ředitelství silnic a dálnic ČR panem Přibylem.

Na schůzce byl zástupcům státu předložen přehled připravenosti stavby (již v roce 2002 zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, to vydáno v roce 2005 a již bylo 3x prodlouženo, dokumentace pro stavební povolení zpracována již v roce 2007, stav výkupu pozemků, kdy již bylo vykoupeno 43 % za téměř 35 milionů korun a j.). Jak bylo na schůzce pro ministerstvo dopravy potvrzeno i zástupcem ŘSD, tzv. „severní obchvat Slaného“, tedy přeložka silnice 1/16 je zcela nejlépe připravenou stavbou. Podle stavu připravenosti chybí skutečně jen málo, aby bylo možno bez dalších nákladů stavbu zahájit. Jediné, co ještě chybí je zbývající výkup pozemků, který si má vyžádat ještě asi 34 mil. korun.

Starostové obcí předali zástupci ministra také přehled nehodovosti na inkriminovaném úseku silnice 1/16, který je velmi vysoký, podobně jako například na rychlostní komunickaci R7 mezi Prahou a Louny (Slaňákům jsou dobře známá místa u Knovíze či poblíž Lotouše - pozn. autora). Předali také výsledky sčítání dopravy za roky 2000 - 2005, kdy v tomto uzlu projíždělo deset tisíc vozidel denně. „Jde o oficiální výsledky sčítání dopravy, z nichž jasně vyplývá enormní nárůst dopravy. Výsledky do roku 2010 budou známy někdy v květnu a je jisté, že počet vozidel bude ještě mnohem vyšší,“ poznamenal k tomuto bodu Rubík. Obrovské počty projíždějících vozidel v loňském roce mohli dokladovat navíc starostové Velvar i Žižic, kteří si evidenci průjezdu vozidel díky radarům v Ješíně a ve Vítově aktuálně vedou.

Zástupce ministra dopravy David Čermák na schůzce ujistil, že materiál ohledně výhledu do roku 2025 je pouze indikativní, nikoliv finální dokument a seznámil s tím, že se uvažuje o zpoplatnění silnic 1. třídy a částečně i 2. třídy, a to by prý mělo dopravě pomoci. To ovšem dle starostů v případě silnice 1/16 nic neřeší. „V našem případě kamiony nemají jinou šanci než jet po 1/16, nemají kam jet třeba na dálnici. Maximálně budou hledat průjezd někudy po silnicích 2. třídy, aby se vyhnuly poplatku. To by situaci v dotčených obcích spíše zhoršilo,“ říká k tomuto argumentu starosta Rubík.

Ze schůzky byl vyhotoven zápis, který všichni účastníci podepsali a v němž se shodně všemi konstatuje, že příprava „severního obchvatu“ je ze všech podobných staveb plánovaných ve Středočeském kraji absolutně nejdál. Podle zástupce ŘSD Přibyla je akce „Přeložka silnice 1/16 Slaný Velvary“, jinak zvaná jako severní obchvat Slaného pro Ředitelství silnic a dálnic ČR prioritou mezi všemi silnicemi 1. třídy ve Středočeském kraji. Zástupce ministerstva dopravy se podobně nevyjádřil a sdělil, že priority ministerstva vzejdou z nové multikriteriální analýzy o dopravních stavbách, která by měla být hotová v květnu. Podle něj chce ministr dopravy posuzovat každou navrhovanou stavbu z mnoha hledisek, například jaké má dopady na životní prostředí, kolika lidí se stavba a její účelnost dotkne, jak hodně je tedy důležitá a ze všeho pak vyjde pořadí staveb k realizaci - tedy priority pro ministerstvo.

Výsledky a to, zdali bude severní obchvat města zařazen do nového plánu akcí k realizaci, by tedy, podle této březnové schůzky a vyjádření zástupce ministerstva, měly být známy do konce měsíce května. Jak slíbil David Čermák, ještě předtím než bude návrh akcí k realizaci směřovat na jednání vlády, budou informováni starostové Slaného, Velvar i Žižic. Ti na druhé straně slíbili, že do té doby se zdrží jakýchkoliv protestních akcí.

Jak je vidět, iniciativa starostů se přece jen vyplatila a ministerstvo s těmi, kterých se potíže v dopravě bezprostředně dotýkají, konečně začalo jednat. Pro občany Slaného, Vítova, Luníkova, Ješína i dalších obcí ze Slánska tak stále plane naděje. Podle neoficiálních informací výbor fondu dopravní infrastruktury patrně v březnovém rozpočtovém opatření přidělí ŘSD deset miliónů korun, aby bylo možno ve výkupech pozemků pro severní obchvat přece jen pokračovat. Vše se ale má rozlousknout v květnu tohoto roku. Zdali to bude ve prospěch občanů, zdali nebudou milióny, které stála příprava pro region tak důležité stavby vynaloženy zbytečně, o tom budeme včas informovat. Podle stavu přípravy obchvatu je totiž ještě letos bezpodmínečně nutné zajistit finanční prostředky ve výši až 60 milionů korun na dokončení majetkoprávní přípravy (zbývající výkupy pozemků) a k zajištění dokumentace pro zahájení stavby. Také územní rozhodnutí po již trojnásobném prodloužení pravděpodobně znovu prodlouženo nebude. Jeho platnost zatím trvá do 28. února 2012.

autor/ka: Sláva Pilík
web: http://www.slanskelisty.cz/sl/zpravodajstvi/010411jaktobude.php