Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2009

Rozpočet 2009

Příjmy

Paragraf Položka Daňové příjmy V tisících Kč
  1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 750
  1112 Daň z přijmů FO ze sam. výdělečné činnosti 450
  1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 50
  1121 Daň z přijmu PO 900
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 600
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 250
  1341 Poplatek ze psů 12
  1361 Správní poplatek 3
  1511 Daň z nemovitosti 500
       
       
4112   Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahů 48
       
    Nedaňové přijmy  
3613   Nebytové hospodářství  
  2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 13
       
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů  
  2112 Přijmy z prodeje zboží 6
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů  
  2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 60
6171   Činnost místní správy  
  2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 10
  2141 Přijmy z úroků 11
Přijmy celkem 4 693

 

Výdaje

Paragraf Položka Výdaje V tisících Kč
1014   Činnost charakteru veřejných útulků 6
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 30
2310   Voda 40
2321   Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV Žižice 1 950
3111   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 200
3113   Základní školy 210
3341   Rozhlas a televize 3
3326   Pořízení, zachování a obnova kultur. památek - kaplička 150
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 25
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 100
3121   Dětská hřiště 6
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 16
3613   Nebytové hospodářství 165
3631   Veřejné osvětlení 220
3635   Územní plánování 20
3639   Komunální služby a úz. rozvoj jinde nazař. 20
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 450
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 95
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 480
6112   Zastupitelstvo obcí 660
6171   Činnost místní správy 850
6310   Služby peněžních ústavů 10
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 50
       
  8124 Splátky úvěru 252
       
Výdeje celkem 6 093

Návrh rozpočtu na rok 2009 je schodkový. Schodek ve výši 1 400 000,- Kč bude vyrovnán přebytkem financování z minulých let položkou 8115.