Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2010

Rozpočet 2010

Příjmy

Paragraf Položka Daňové příjmy V tisích
  1111 Daň z přijmů FO ze záv. čininnosti 750
  1112 Daň z příjmu FO z podnikání 450
  1113 Daň z přijmu FO zvlášť. sazbou 25
  1121 Daň z přijmu PO 850
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 600
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 280
  1341 Poplatek ze psů 25
  1361 Správní poplatky 3
  1511 Daň z nemovitosti 600
  4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu 49
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery  ze st. rozp. - ČOV kanalizace 8 379
    Nedaňové příjmy  
2321 3122 Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly - ČOV - Příspěvek na pořízení kanalizace 400
3613 2132

Nebytové hospodářství
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

50
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z pronájmu pozemků
13
3725 2111 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
60
6171 2111 Činnosti místní správy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30
6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
6
       
Příjmy celkem 13 570

Výdaje

Paragraf Výdaje V tisících
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70
2310 Pitná voda 424
2321 Odvádění a čištění odp. vod. - ČOV 12 314
3111 Předškolmí zářízení - MŠ Žižice 200
3113 Základní školy 210
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. památek 20
3341 Rozhlas a televize 5
3399 Ostatní záležitosti kultury 29
3412 Sportovní zářízení v majetku obce 112
3429 Ostatní zájmnová činnost 12
3613 Nebytové hospodářství 149
3631 Veřejné osvětlení 190
3633 Výstavba a údžba místních inž. sítí 20
3625 Územní plán 50
3639 Komunální služby a územní rozvoj 105
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 382
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - velkoobjemový 70
3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 678
6112 Zastupitelstvo obcí 745
6171 Činnost místní správy 868
6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 10
6320 Pojištění obec. majetku 65
     
Výdaje celkem 16 898
     
3111 Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové org. - MŠ Žižice  
  materiální náklady 80
  opravy a udržování 30
  ostatní služby 90
     
Celkem 200

Návrh rozpočtu na rok 2010 je shodkový. Shodek ve výši 3 328 000,- Kč bude vyrovnán přebytkem financování z minulých let položkou 8115 a přijatým úvěrem položkou 8123.