Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2011

Rozpočet 2011

Příjmy

Paragraf Položka Daňové příjmy V tisících
  1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 700
  1112 Daň z příjmů FO z podnikání 800
  1113 Daň z příjmů FO - zvlášť. sazbou 55
  1121 Daň z příjmů PO 850
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 600
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 290
  1341 Poplatek ze psů 26
  1361 Správní poplatky 3
  1511 Daň z nemovisti 650
  4112 Neinv. přijaté transfery ze st. rozp. 186
  4122 Neinv. transfery od krajů 141
       
    Nedaňové příjmy  
       
2321   Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 360
3613   Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovistí 100
3639   Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků 22
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 13
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 74
6171   Činnost místní správy 15
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků 7
       
Příjmy celkem 5 892

Výdaje

Paragraf Výdaje V tisících
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikacích 380
2310 Pitná voda 550
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 654
3111 Předškolní zařízení - MŠ Žižice 180
3113 Základní školy 230
3326 Pořízení, obnova a zachování kult. památek 10
3341 Rozhlas a televize 2
3399 Ost. záležitosti kultury 30
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20
3419 Ost. tělovýchovná činnost 10
3429 Ost. zájmová činnost 10
3613 Nebytové hospodářství 120
3631 Veřejné osvětlení 190
3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 20
3635 Územní plán 200
3639 Komunální služby a územní rozvoj 100
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - velkoobjemových 25
3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 150
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 725
6112 Zastupitelstvo obcí 750
6171 Činnost místní správy 940
6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 30
6320 Pojištění obec. majetku 60
     
8124 Splátky úvěru č. 1 252
8124 Splátky úvěru č. 2 363
     
Výdaje celkem 7 431
     
3111 Závazné ukazatele rozpočtu PO obce Žižice - MŠ Žižice  
     
  materiální náklady 80
  opravy a udržování 30
  ostatní služby 70
     
Celkem 180