Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2012

Rozpočet 2012

Příjmy

Paragraf Položka Daňové příjmy V tisících
       
  1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 750
  1112 Daň z příjmu FO z podnikání 300
  1113 Daň z příj. FO - zvlášt. sazbou 70
  1121 Daň z příjmu práv. osob 865
  1211 Daň z přidané hodnoty 1800
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 290
  1341 Poplatek ze psů 26
  1361 Správní poplatky 1
  1511 Daň z nemovitosti 1000
  4112 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 186
  4213 Ost.inv.př.transfery ze st.rozpočtu- SFDI-chodníky Vítov, 1046
  4222 Inv.př.transfery od kraje-stavba ČOV Luníkov,pož.nádrž FROM 2011 2754
       
    Nedaňové příjmy  
       
2321   Odvádění a čištění opdad.vod a nakládání s kaly 250
3613   Nebytové hospodářství-příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 112
3639   Komunální služby a územní rozvoj-příjmy z pronájmu pozemků 22
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 5
3725   Vzužívání a zneškodňování komunálních odpadů 75
6171   Činnost místní správy 1
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-příjmy z úroků 7
       
    Příjmy celkem 9560

Výdaje

 Paragraf  Výdaje  V tisicích
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1769
2310 Pitná voda 20
2321 Odvádění a čištění odp.vod 2784
2339 Revital.pož.nádrže Žižice-FROM 2011 396
3111 Předškolní zařízení – MŠ Žižice 180
3113 Základní školy 230
3326 Pořízení zachování a obnova hodnot kult.památek 5
3341 Rozhlas a televize 6
3399 Ostat.záležitosti kultury 30
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20
3419 Ost.tělovýchovná činnost 5
3429 Ostatní zájmová činnost 5
3613 Nebytové hospodářství 60
3631 Veřejné osvětlení 180
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 10
3635 Územní plán 50
3639 Komunální služby a územní rozvoj 50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – velkoobjemových 20
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadu 150
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 900
6112 Zastupitelstvo obcí 730
6171 Činnost místní správy 900
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací 15
6320 Pojištění obec.majetku 60
     
8124 Splátky úvěru č.1 252
8124 Splátky úvěru č.2 363
  Výdaje celkem 9560
     
3111 Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace  
  obce Žižice - Mateřská škola Žižice  
  materiální náklady 80000
  opravy a udržování 30000
  ostatní služby 70000
    180000