Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Grantové a dotační tituly > Vodovod v obci Vítov

Vodovod v obci Vítov

Tato akce byla zahájena v roce 2002, kdy byl společností Slavos Slaný vyhotoven projekt pro stavbu – Vodovod v obci VÍTOV. V termínu 7/2003 bylo zahájeno přes MěÚ Slaný, stavební odbor – Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Jelikož Obec nebyla úspěšná v získání dotací bylo požádáno o prodloužení tohoto řízení v 7/2005.
V roce 2005 proběhla výzva k podání cenové nabídky na stavbu – Vodovod v obci Vítov.
Celkem bylo osloveno pět společností. Dne 27.4. 2006 bylo rozhodnutím zastupitelstva obce Žižice přidělena nabídka uchazeči č. 4 - SLAVOS, s.r.o., Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný. Ve 2/2006 bylo zahájeno na MěÚ Slaný, životní odbor – Oznámení o zahájení stavebního řízení a povolení stavby vodního díla – veřejná vyhláška – Vítov vodovod v obci.
V březnu 2006 bylo vydáno stavební povolení na stavbu – vodovod v obci Vítov – celková délka vodovodních řádu dle povolení je 989 m. Cena díla dle smlouvy – 2.046.800,-Kč včetně DPH.
Obec Žižice požádala na podzim 2005 o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Z důvodů vyčerpání prostředků z fondu, nám nebyla tato dotace vyplacena, jednalo se o 1.300.000,-Kč. Okamžitě jsme byli pozváni na seminář pro dotace na jaro 2007.
Obec Žižice požádala o dotaci znovu v jarním kole 2007 a zde byla obec úspěšná a byla nám přidělena celá dotace 1.300.000,-Kč na stavbu – Vodovod v obci Vítov. . Obec Žižice by tuto stavbu nebyla schopna financovat z rozpočtu obce.
Tato akce byla zahájena v roce 2006 a byla provedena práce v hodnotě 617.000,-Kč. Jednalo se o peníze, které financovala obec (celkem náš podíl 746.800,-Kč).
Další část se prováděla na podzim roku 2007, kdy bylo profinancováno celkem 996.030,-Kč.
Poslední část se prováděla v květenu a červeneci 2008 – částka , která byla proplacena je 436.730,-Kč.
Obec Vítov je poslední naší obcí, která nebyla napojena na kvalitní řády vody, které nám spravuje Slavos Slaný.
Závěrem musíme poděkovat Středočeskému kraji za přidělenou dotaci na tuto stavbu. Věříme, že spolupráce s Krajem bude nadále velice plodná, protože obec Žižice získává dotace s programu obnovy venkova, sport a volný čas a odbor životního prostředí.

tabule-vodovod-ve-vitove