Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Žižicko > Středočeský kraj, MZE ČR a MMR ČR - Obec Žižice - dotace 2009

Středočeský kraj, MZE ČR a MMR ČR - Obec Žižice - dotace 2009Datum konání:
15.10.2009

Obec Žižice v roce 2009 požádala o 7 dotačních titulů na Středočeský kraj a jedna dotace jako spoluúčast společně z MZE, ČR
Jak jsme dopadli :

1) Sport a volný čas - NEPŘIDĚLENO
2) Program obnovy venkova - NEPŘIDĚLENO
3) Fond rozvoje obcí a měst - NEPŘIDĚLENO
4) Program obnovy památek - PŘIDĚLENO, pouze 24%
5) Čističky odpadních vod - NEPŘIDĚLENO
6) Fond dopravně bezpečnostní - PŘIDĚLEN0 - 150.000,-Kč
v nejbližší době bude realizováno
7 ***) Stř. kraj, spolufinancování Splašková kanalizace -
II. stavba Žižice -PŘIDĚLENO - 1.990.000,-Kč
7 ***) MZE, ČR Splašková kanalizace - II. stavba Žižice
PŘIDĚLENO - 11.665.000,-Kč
8) MMR ČR, program obnovy venkova - PŘIDĚLEN0 -
140.000,-Kč - nové dětské hřiště areál MŠ Žižice


Obec ŽIŽICE děkuje za přidělené dotace.