Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1940 – 1941

Školní kronika: Rok 1940 – 1941

Školní rok 1941/41 začal se v úterý dne 2. září přivítáním učitelského sboru a školních dětí. Po odchodu dětí byla vykonána učitelská porada.

Učitelský sbor tohoto roku se nezměnil. Zůstal týž a to: Otakar Chlapec, Antonín Vácha, Božena Šíchová, Jaroslav Španihel a Karel Vávra.

Na počátku tohoto školního roku bylo dětí: V I. tř. 14 hochů, 14 dívek, celkem 28. V II. tř. 12 hochů, 19 dívek, celkem 3. Úhrnem: 26 hochů 33 dívek, celkem 59.

Od počátku tohoto škol. roku bylo vyučováno jazyka německého a to ve II. třídě na 3. postupném ročníků, který byl zařazen do II. třídy, pro vyrovnanost žactva ve třídách. Učebnice se vůbec nevyužívalo, jelikož neodpovídaly svým obsahem dnešním státním požadavkům. Proto bylo nutno se na každou hodinu náležitě připravit, dle svého nejlepšího svědomí a vychovatelské povinnosti až do vydání nových učebnic vydané v protektorátu.

Pro nedostatek otopu, bylo nutno vyučování při jednoduché frekvenci od 4. XI. do 1. května.

Učitelský sbor z nařízení přezkoumat celý inventář školy a vyřadit všechno, co se nesrovnává s nynějšími státoprávními poměry. Bylo to hlavně přerušení bývalého úředního školního razítka, všechny nápisy na dveřích a na obrazech byly zdvoujazyčněny a všechny knihy učitelské a žákovské knihovny uzavřeny, zapečetěny. Mnoho knih pro svůj obsah vyloučeny, zabaleny a uloženy zvlášť.

Jako loni, tak i letos, byla provedena výstava české knihy v I. třídě, knihy vystavila firma Vokoun Slaný. Prodalo se na této výstavě za 600,-K knih hlavně pro školní mládež. Tuto neděli dne 8. XII. dostavilo se do školy mnoho občanu ne jen ze Žižic, ale i z Vítova a Drnova.

Vánoční prázdno začalo dne 21. XII. Velikonoce od 9. IV. ve 12. hodin do 11. IV.

K 15. III. byla přečtena ve třídách část oběžník č. 6, která jedná o převzetí a zřízení protektorátu.

Dne 19. IV. v 10. hod. přečten řídícím učitel všemu žactvu oběžník č. 10 týkající se oslavy dvaapadesátých narozenin Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera.

Řídící učitel promítal úzký film zapůjčený okresním školním výborem ve Slaném a to dne: 22. III. a 6. IV. v Žižicích, dne 9. III. a 1. V. v Drnově a dne 30. III. a 4. V. ve Vítově.

Místní školní rada vykonala dvě schůze a to rozpočtovou a uzávěrkovou.

Náboženská zkouška konána dne 26. V. za přítomnosti p. Rudolfa.

Rodičovské sdružení vykonalo dvě výborové schůze.

Do měšťanské školy se přihlásilo celkem hochů 2 děvčat 2. Do gymnasia se přihlásil Vlast. Tlustý. Propouštěcí osvědčení dostali: M. Ševcová, M. Vojtěchovská, Jindřich Dvořák, Dobroslava Rybová, Lipnerová.

V letních měsících, hlavně červen, chodily děti do polí vybírali plevel dle naší zemí. Plevel si odvážely domů. Také se zúčastnily sběru léčivých rostlin, lipového květu a odpadových hmot po celý rok.

Školní rok ukončen dne 28. června dopoledne.

zpět na obsah další rok