Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1941 – 1942

Školní  kronika: Rok 1941 – 1942

Školí rok1941/42 začal v pondělí dne 1. září přivítáním učitelského sboru a školní mládeže. Po odchodu dětí byla vykonána učitelská porada.

Učitelský sbor se v tomto školním roce změnil tím, že Antonín Vácha byl přeložen na obecní školu do Třebusic a za něho nastoupil František Kapr, který až dosud učil na obecní škole v Tuřanech. Jmenovaný se narodil 1. června 1917 v Dolíně, okres Slaný. Do obecní školy chodil v Slaném, kde vychodil i 4 třídy školy měšťanské. V roce 1932 – 36 studoval na Amerlingově učitelské ústavě v Praze, kde maturoval. Učitelské způsoby nabyl s vyznamenáním r. 1939 tamtéž. V roce 1936/37 působil jako učitelský hospitant při obecné škole dívčí v Slaném. V roce 1937/38 byl na svoji žádost ustanoven učitelem při bývalé stát. obec. škole ve Vyšním Bystrém na Podkarpatské Rusi. V roce 1938/41 působil jako učitel při obecných školách v Hobšovicích, Zlonicích, Tuřanech, načež r. 1941 byl ustanoven při zdejší škole, kde působí dosud.

Na počátku tohoto školního roku docházelo do zdejší školy: I. tř. 11 hochů, 13 dívek, celkem 24 dětí. II. tř. 12 hochů, 22 dívek, celkem 34 dětí. Celkem 23 hochů, 35 dívek, úhrnem 58 dětí.

Místní školní rada byla rozpuštěna a úřední moc vykonával jen předseda se řídícím učitelem.

Vánoční prázdno začalo dne 19. XII. ve 12. hodin a probíhalo až do 9. III. 1942. Školní mládež byla pozvána během tohoto prázdna do školy dvakrát za týden, kde jí byly uloženy domácí úkoly a práce psané na rozmnožovacím stroji, který byl zdejší školou za tím účelem zakoupen. Výpisy úkolů a testů jsou uloženy v archivu školy.

Školní slavnosti byly dvě a to: Dne 14. III. byla přečtena školním dětem přednáška a 20. dubna narozeniny kancléře a vůdce Adolfa Hitlera rovněž přednáška. Po oba dva tyto dny bylo prázdno.

Velikonoční prázdno bylo od 1. dubna ve 12. hodin do 7. IV. včetně. První květen byl přeložen z pátku na sobotu. 4

Náboženská zkouška konána dne 2. června. Nový pán okresní inspektor Václav Krátký navštívil zdejší školu dne 15. IV.

O prázdninách byly provedeny v budově školní zednické a malířské opravy. Byly vymalovány obě třídy a pořízeny nové ventilace, čímž větrání v I. třídě je úplně vyhovující. Řádné opravy je nutno vykonat ještě v kabinetě a v tělocvičně. Také závěsy pro obrazy v kabinetě byly předělány a všechny obrazy řádně cedulkami očíslovány, bude pořízena kartotéka.

Výnosem MŠMV byly všechny učebnice, knihy ze žákovské knihovny a mapy sepsány, zabaleny a odvezeny do Slaného. Nevyučuje se zeměpisu ani dějepisu.

Dne 22. VI. byl konán ve školní budově soupis osob od 15. do 65. let pro úřad práce obcí Drnova, Vítova, Žižic, Luníkova a Osluchova.

Jako roku minulého, tak i letos děti se zúčastnily polních prací, sbíraly léčivé byliny. Po celý rok se sbírají odpadové hmoty a to železo, papír, hadry a kosti. Sebrané množství se hlásí každý měsíc okresnímu školnímu výboru.

Školní rok zakončen dne 11. července 1942.

předchozí rok obsah další rok