Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1975 – 1976

Školní kronika: Rok 1975 – 1976

Školní rok 1975/76 byl zahájen 1. září na společném shromáždění obou tříd. Ředitelka školy s. Müllerová při slavnostním projevu vzpomněla 31. výročí SNP. Pravidelné školní vyučování začalo 2. září. V I. třídě byla třídní učitelkou soudružka Běla Bozděchová. Tato třída měla tři oddělení 1., 2., a 3. postupný ročník.

1.roč. - 6 žáků - 3 hoši 3 dívky

2.roč. - 4 žáci - 2 hoši 2 dívky

3.roč. - 5 žáků - 4 hoši 1 dívka

Ve II. třídě byla třídní učitelkou soudružka Hana Mullerová. Tato třída měla dvě oddělení – 4. a 5. postupný ročník.

4.roč. - 3 žáci - 2 hoši 1 dívka

5.roč. - 9 žáků - 5 hochů 4 dívky

Na začátku školního roku začalo chodit do školy celkem 27 žáků – 16 hochů a 11 dívek. Během školního roku se odstěhovaly: Marcela Pletichová, Jana Pletichová, Soňa Hráčková, Jitka Hráčková.

Výchovně vzdělávací činnost se řídila plánem práce a úkoly, které vyplynuly z usnesení vyšších stranických orgánů. Jedním z významných úkolů bylo zajištění aplikace dopisu ÚV KSČ stranickým orgánům a organizacím, všem komunistům k přípravě XV. sjezdu KSČ na podmínky školy. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSŘ byly podány závazky individuální a kolektivní, které byly včas splněny.

Seznámení s dopisem ÚV KSČ pomohlo při zkvalitňování jednotného výchovného působení v obou třídách. Vyučování důsledně uplatňují politická a třídní hlediska při výchově žáků k soc. vlast. Prohlubování bratrství a přátelství k sovětskému lidu. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu přispívají i aktuality, kterými s učitelky seznamují žáky s událostmi ve státe a ve světě.

Řídící a kontrolní činnost byla zaměřena na zvyšování úrovně polytechnické výchovy a zaměření činnosti dětí k pomoci při zkrášlení veřejných prostranství v obci. Žáci připravili drobné dárky pro delegáty okresní konference na Kladně.

velká pozornost byla věnována výchovnému využití XXV. sjezdu KSSS, XV. sjezdu KSČ, krajské a okresní konferenci KSČ v Kladně. Soudružky učitelky odpracovaly 60. hod, žáci a pionýři 110 hodin. Provedli úklid okolí školy a veřejných prostranství, před školní budovou zasadili okrasné květiny. Aktivně se zapojili do sběru léčivých bylin. Pionýři se zúčastnili přednesem pásma básní veřejných schůzí KSČ a NF, uspořádali vystoupení ve veřejném rozhlase k XV. sjezdu KSČ a 31. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Pracovní úsilí s. učitelek a žáků pomohlo splnit vytčené úkoly a tím zajistit v plném rozsahu výchovné využití významných událostí, 125

Během školního roku bylo průběžně využíváno i ostatních významných výročí a událostí besed, filmových a divadelních představení s cílem upevnit ideově politickou výchovu žáků. Zúčastnili se tří divadelních, dvou filmových představení s ideově výchovným zaměřením. K měsíci bezpečnosti byla uspořádána beseda se členem PS- VB, ke konci školního roku přednáška člena OSPO a MS spolu s filmovým představením. Při realizaci plnění vytčených úkolů pomáhalo zejména zapojení vyuč. Do veřejného a politického života v obci.

Ke konci školního roku byl uspořádán zájezd na Karlštejn a Konopiště. Pro nízký počet žáků bude škola od 1. 9. 1976 uzavřena. Všichni žáci budou navštěvovat 3. ZDŠ ve Slaném, Gottwaldovo náměstí. Výbor. SRPŠ zakoupil pro všechny žáky, učitelky a uklízečku školy hodnotné vzpomínkové dárky.

Müllerová Hana

předchozí rok obsah