Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1646 – 1947

Školní kronika: Rok 1646 – 1947

Školní rok 1946 – 47 byl zahájen v pondělí 2. září 1946. Správu školy vede řídící učitel Otakar Koukl. Škola zůstává jednotřídní a není naděje na rozšíření na školu dvojtřídní. Školní obvod zůstává nezměněn. Tvoří jej: Žižice, Drnov, Vítov.

Během prázdnin nedošlo k připravované opravě školní budovy, jak slíbil stavitel, kterému byla oprava zadána. Tak jsme vstoupili do nového školního roku s budovou školní málo lákovou. Bylo rozhodnuto školní radou opravu školy zadati jinému staviteli. Přesto se celkový vzhled školy, hlavně jejího okolí značně zlepšil pravidelnými svépomocnými pracemi. Tyto práce svépomocné ušetřily školní radě jistě velká vydání.

Vnitřní vzhled školy byl značně zlepšen provedenou malbou chodeb a vymalováním třídy, ve které se vyučuje.

Náboženství římskokatolickému vyučuje Jaroslav Španihel, farář ze Zvoleněvse. Dívčím ručním pracím vyučuje paní učitelka Božena Síchová,

28. říjen oslaven školní besídkou s bohatým programem. Účastni byli někteří rodičové školních dětí.

V měsíci listopadu a v předešlých měsících bylo připraveno místo pro vysázení nových stromků ovocných, angreštových a keřů rybízových. Vykopání starých uschlých stromů a vysazování angreštů a rybízů se zúčastnili hoši z druhého a třetího oddělení. Celkem vysázeno 8 jabloní, 1 višeň, 2 meruňky a broskev, 18 stromků angreštu a 18 keřů rybízu.

Dne 21. prosince byla jako loňského roku uspořádána vánoční nadílka pro školní děti, ale v mnohem větším měřítku. Rodiče darovali pro děti cukroví a ovoce. To bylo za spolupráce dětí rozděleno do sáčků pro všechny školní děti a ještě zbylo pro přítomné děti ostatní. Před nadílkou měl řídící učitel krátký proslov a po něm se rozvinul bohatý program vyplněný dětskými básněmi, písněmi a výstupy.

Touto slavností končí svoje působení na zdejší škole řídící učitel Otakar Koukl, který je dnem 1. ledna 1974 přeložen na obecnou školu dvojtřídní do Zdeniček.

Po odchodu řídícího učitele Otakara Koukla nastupuje školní službu na zdejší škole Josef Kovařík, uč. čekatel, který také zakončuje školní rok 1946/47.

předchozí rok obsah další rok