Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1943 – 1944

Školní kronika: Rok 1943 – 1944

Školní rok 1943/44 začal se dne 3. září v pátek. Toho dne jako vždy vykonána učitelská porada. Učitelský sbor zůstal týž jako před prázdninami.

Na počátku školního roku jest tento stav žactva: I. třída 13 hochů, 19 děvčat, celkem 32 dětí. II. třída 7 hochů, 18 děvčat, celkem 25 dětí. Úhrnem 20 hochů, 37 děvčat, celkem 57 dětí. Jeví se tady úbytek dětí oproti loňsku o 4 děti. Do školy dochází ze Žižic 18 dětí, z Vítova 14 dětí a z Drnova 25 dětí.

Pan okresní školní inspektor navštívil zdejší školu už dne 16. září dopoledne.

V měsíci září odešel na léčení na dobu 3. neděl učitel Antoním Koula a za něho suplovala Marie Hrubá, povolaná z Kolče. Poněvadž nemoc u jmenovaného učitele málo polevila a jízdy na kole ze Slaného byly pro něho únavné, byl přeložen vlastní žádostí do Hnidous, kam dojíždí autobusem. Suplující Marie Hrubá byla opět povolána zpět, když byla přeložena na školu do Zlonic. Táž narodila se dne 21. června 1919 v Gieraszowicích v Gen. Gounernementu. Do obecní školy chodila v Slaném, kde též vychodila i 4 třídy školy měšťanské. V roce 1336/40 studovala na koed. ústavě v Kladně kde maturovala. V roce 1940/41 působila jako učitelská hospitantka při obecní škole chlapecké ve Slaném. Po roce hospitování byla zaměstnána jako úřednice u okresní péče o mládež v Slaném a potom v zásobovacím oddělení městského úřadu v Slaném. V roce 1942 byla ustanovena výp. učitelkou němčiny na obecní škole chlapecké ve Slaném a na Tuřanech. V roce 1943/44 působila na obecních školách v Kolči, ve Zlonicích a v Žižicích, kde působí dosud.

Pan okresní školní inspektor Václav Krátký navštívil opět zdejší školu dne 18. 12. 1943.

Vánoční prázdno potrvalo v tomto školním roce od 21. XII. do 11. I. 1944 včetně. Školní děti mnoho neužily tohoto školního prázdna, neboť ledu a sněhu bylo velmi málo. Letos poprvé byla provedena na zdejší škole vánoční nadílka. Všechny děti byly poděleny 45 dkg napečeného cukroví 2 hoši a 1 dívka dostali na šaty, museli ovšem přinést každý 24 bodů. Celé této besídce zářil 4m vysoký vánoční stromeček, u něhož děti zazpívali vánoční koledy a přeříkali básně u přítomnosti svých rodičů.

Dne 20. I. byl první arbeitsgemeinschaft v Beřovicích. Sešli se zde všichni učitelé a řídící učitelé ze čtyř škol a to ze Tmáně, z Hobšovic, Beřovic a ze Žižic. Jednání řádil kolega Antonín Vácha z Beřovic. Projednány byly různé nařízení o vyučování jazyka německého v jazyce německém. Podobný pracovní den koná se také jednou v měsíci ve Slaném, kde se schází všechny učitelstvo učící jazyk německý.

Pololetní prázdniny začaly dne 29. I. v poledne a probíhaly do 3. II. včetně.

Druhý arbeitsgemeinschaft byl 17. II. opět v Beřovicích.

15. březen byl oslaven na zdejší škole jako obvykle. také pracovní dny německé se opakují ve Slaném a v Beřovicích.

Velikonoční prázdno počalo dne 5. dubna v 11. hodin dopoledne a skončilo dne 12. IV. 7

Dne 20. IV. oslaveny narozeniny Vůdce Adolfa Hitlera.

Pro případ záškrtu bylo navrženo I. třídě dne 9. a 10. V.

Od 22. V. byl řídící učitel zproštěn dovolení vyučovat na zdejší škole pro nemluvnost německým jazykem a povolán jako pomocná dělník do továrny Breitel ve Vraném. Jeho nástupcem byl ustanoven Otto Zázvorka ze Zvoleněvse.

Od 1. VI. 1944 byl pověřen správou školy Otto Zázvorka. Jmenovaný nastoupil téhož dne. 3. VI. 1944 byla uctěna památka Reinharda Heydricha. 26. VI. 1944 byly děti očkovány proti záškrtu, očkování provedl pan Dr. Minařík. 29. VI. 1944 konána ve Zvoleněvsi prohlídka zubů a zjišťována náchylnost dětí k tuberkulóze. Výsledek bude oznámen rodičům po prázdninách.

1. VII. 1944 odešla do výslužby učitelka Božena Šíchová, která působila na zdejší škole 15 let. Dobrovolně však vyučovala až do ukončení školního roku.

12. VII. 1944 konána oslava narozenin pana státního presidenta Dr. Emila Háchy.

Školní rok 1943/44 ukončen byl dne 13. VII. 1944. Žákům rozdána téhož dne vysvědčení. Ze školy vystupuje 6 žáků (2 chlapci a 4 dívky)

předchozí rok obsah další rok