Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1959 – 1960

Školní kronika: Rok 1959 – 1960

Stalo se po prvé od založení školy v roce 1884, že děti zdejší obce i obcí okolních nešly v den zahájení nového školního roku do svých známých tříd a známého prostředí. Smutně vzhlížely ke školní budově, která zdravila je svýma vylouplýma očima a potrhaným šatem. To právě zedníci začali s výměnou oken. Děti proto uvedeny svými učiteli do provizorních tříd, kde se to dětem s počátku líbilo, ale brzy poznaly stísněnost pracovní, nedostatek učebních pomůcek, které byly vyneseny a přikryty na školní půdě.

Škola je opět dvoutřídní. S ohledem na různý počet žactva bylo nutno v letošním školním roce provést zařazení postupných ročníků do jednotlivých tříd následovně:

I. třída: 1. postupný ročník: 3chlapci + 5 dívek = 8 žáků

3. postupný ročník: 4 chlapci + 7 dívek = 11 žáků

II. třída: 2. postupný ročník: 5 chlapců + 5 dívek = 10 žáků

4. postupný ročník: 2 chlapci + 2 dívky = 4 žáci

5. postupný ročník: 3 chlapci + 9 dívek = 12 žáků

Každý postupný ročník tvoří v příslušné třídě samostatné oddělení.

Ve školním roce 1959/60 změněn obvod školní pro děti 6. – 9. postupných ročníků. Místo dosavadní I. osmiletky „Na hájích“ budou děti navštěvovat 6. – 9. třídu dvanáctiletky ve Slaném. Děti ze 7. – 8. tříd dochází ještě na školu Na hájích.

Sovětská raketa odpálena 2. 1. 1959, která se stala vlastně novou oběžnicí kolem slunce s oběžnou dobou 15 měsíců, dosáhla dne 7. 9. 1959 největší vzdálenosti od Slunce, to je 197,3 milionů kilometrů.

Při řešení opravy školy opomenuli projektanti otázku odpadu vody ze sanačních zařízení školy. Dodatečně vypracován projektanty OSP ve Slaném projekt kanalizace venkovní a biologického septiku v hodnotě 39 554,73Kčs, za projekt zaplaceno 3 240Kčs. Protože na tuto akci není v rozpočtu úhrady a vyžádá si nákladu cca 45 000Kčs, uneseno ve výboru SRPŠ a schváleno radou MNV, aby utvořena byla delegace ve složení předsedy MNV soudruha Vojtěch Hanzal, člen výboru MO KSČ soudruh J. Kinter, předseda 88

SRPŠ soudruh Josef Cibulka a ředitel školy soudruh František Buzický a žádala o finanční pomoc KNV v Praze. Jmenování mj. Kintera jednali v uvedené věci na KNV v Praze dne 7. 9. 1959 a ještě téhož dne na ONV ve Slaném, který přislíbil pomoc.

14. 9. OÚNZ – zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi provedl MUDr. Němcem prohlídku chrupu žactva. Poškozený chrup byl během týdne dětem opraven.

19. 10. očkovány děti a to III. třídy proti záškrtu, II. a IV. třídy proti neštovicím, IV. – VII. třídy proti tetanu.

Jako roku loňského i letos provedly děti za vedení učitelů Štafetu přátelství a míru, která jako okresní hvězdicová štafeta procházela zdejší obcí. Děti obsadily úsek Žižice – Blahotice.

Kalmetizační středisko ve Slaném provedlo tuberkulinové i nové zkoušky u žactva I. a V. tříd 11. 11. Po týdnu provedena kontrola. Výsledek na škole negativní.

Vánoční prázdniny na školách trvaly od 23. prosince 1959 do 3. 1. 1960 včetně.

Jak již zmíněno v záznamu ve školním roce 1958/59 pokračovala generální oprava školy jen velmi pomalu vpřed. Nedostatečná kontrola pracovníků OSP, špatná organizace přísunu materiálu nutily ředitele školy, aby denně několikrát telefonicky obstarával potřebné, zasahoval i pomocí MNV a SRPŠ u OSP a ONV. Mnoho trpěla i rodina ředitele školy, která v těchto sutinách žila od 12. 8. a mnohokrát se musila s nábytkem stěhovat, protože opravou byla postižena každá místnost i celá budova od střechy po sklep a trpěl ještě četná příkoří od některých zaměstnanců OSP – zvláště zedníků, mezi nimiž byl i jeden místní občan. Docela jeden případ krutosti musel být řešen za přítomnosti předsedy MNV, SRPŠ a ředitele OSP. Před vánocemi chýlila se oprava ke konci a rozhodnuto, že některé práce budou dokončeny až na jaře roku 1960. Zaznamenávám pro paměť budoucím, co vše se za této opravy na škole provedlo: Vyměněna všechna oka v celé školní budově za dvojitá, deštěná, dovnitř otvírána. U schodiště místo oken přišel sklobeton. V tělocvičně zazděno okna na straně severní, pořízeny sítě na okno a nová elektrický svítící tělesa. Na dolejší chodbě přerovnány dlaždice a předlážděna část chodby novými. Ve dvou pokojích položeny bukové vlýsky na starou podlahu. Ve spíži položena místo shnilé podlahy terarová podlaha, spíž zdí přepažena a zasazeny dveře a opatřena elektrickým světlem. V kuchyni položena podlaha, voda na plotnu i umyvadlo. Chodba k záchodu v přízemí přepažena a opatřena skleněnými dveřmi, pro vyjasnění chodby. V pokoji bylo zazděno jedno okno na straně východní. Na západní straně budovy postaven přístavek, v němž zřízena koupelna a přístavek. Do koupelny dána vana s kotlem a navíc zasazeno jedno umyvadlo pro letní mytí. Záchod oddělen od přístupu ke koupelně. Záchody chlapců a dívek opatřeny zděnými přepážkami a novými dveřmi, splachovacím zařízením a umyvadly v předsíních záchodů. Elektrický proud zaveden na obou záchodech do kabinetu na půdu, chodbách, do sklepa, na dvůr i před školu, opravy instalací v tělocvičně, bytě a jiné. Vodovodní zařízení z místní studny. Ve Sklepě umístěn Darling typ Nautila Suputiosa na 150 litrů. Zavedena voda do tříd, záchodů, bytu, vývod na chodbě i venku na dvoře. Otlučena stará fasádní omítka s římsami, která již byla velmi sešlá a hrozilo nebezpečí úrazu nebo zabití školních dětí úlomky cihel a to na straně jižní a východní, znovu nahozena podkladovou omítkou a potom břízolitovou škrábanou s bílými štukovými rámečky. Omítka na straně západní a severní byla přestříknuta břízolitem. Okapní žlaby byly opraveny, nabarveny. Sokl podél celé školy nahozen 89

podlahovou omítkou a potom znovu nahozen. Všechna okna a dveře v celé školní budově byly nabarveny a olakovány v barvě žluto hnědé. Nad plán natřeny 2 skříně na učební pomůcky na chodbě, školní tabule v I. třídě a chrániče rohů na chodbách. Ve třídách, záchodech umyvadla a na dolní chodbě výlevka obloženy dlaždičkami, mimo obklady v kuchyni a koupelně. Na půdě školy procházely trámy komínem podle zjištění okresní bezpečnosti a proto v rámci GO také tato závada OSP odstraněna. Konečná práce byla malířská, která provedena rychle ale v celku nesvědomitě. K dokončení GO zbývají provést ještě některé drobné práce, které již několikrát urgovány a dosud nejsou hotovy. Až někdo bude některé nedostatky kritizovat, nechť si uvědomí za, jak těžkých podmínek byla tato oprava školy prováděna po stránce stavební. Možná, že vyskytnou se i hlasy, pro nebyla dána do školy velká okna, jak se už i během opravy stalo. Byla volena proto, že velká okna nešla by dát se strany západní pro velký nápor větru, který tu bývá zvláště na podzim a v zimě, dýle pak v bytě pro úzké místnosti, podobně v kabinetě, předsíních záchodových. Po stránce architektonické vyhovovala u veřejné budovy jen toto řešení. Lze jen ocenit ONV ve Slaném děkovat za to, že všemožně podpořil úsilí ředitele školy za uskutečnění kolik let již plánované GO, která zajistila zdejší škole životnost na několik dalších desetiletí.

Návrat dětí z vánočních prázdnin nebyl příliš radostný. Došlo k situaci, kdy škola musila být připravena k vyučování do týdne. Ve II. třídě nemohlo být vyučováno, protože pan A. Šebek těžce onemocněl a nesměl ho rušit ruch třídy, která sousedila s jeho kuchyní a v I. třídě vypukl zase případ infekční žloutenky, třída musila být desinfikována. 8. ledna 1960 byla škola protokolárně dána do užívání a stanoven postup dokončovacích prací a jejich finanční zajištění. Téhož dne brigáda matek školu umyla a byl stěhován školní nábytek do tříd čistě upravených. V pondělí dne 11. ledna 1960 zahájeno v opravené škole radostně vyučování. Oddechli si učitelé i děti, ač tu bylo ještě po několik týdnů plno práce s uspořádáním různých věcí.

Ve čtvrtek 21. ledna 1960 uspořádala Oblastní scéna v Kladně loutkové představení v divadle Zdeňka Nejedlého ve Slaném „Adámek mezi Broučky“. Téměř všechny děti představení shlédly a všem se hra líbila.

Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 1960/61 konán v sobotu dne 30. 1. 1960. Celkem zapsáno 6 dětí, z toho 3 chlapci a 3 děvčata, což je opět malý přírůstek do školy ze 4 vesnic školného obvodu.

Pololetní prázdniny trvaly po skončení I. pololetí dne 30. 1. do 7. února 1960 včetně.

Učitelka II. třídy soudružka Hana Uhlová onemocněla angínou a byla nepřítomna v práci od 18. 2. do 27. 2. 1960. Po dobu její nepřítomnosti bylo na škole střídavé vyučování.

Okresní pedagogický sbor ve Slaném uspořádal pro mladé učitele kurs technického minima k získání základních technických dovedností pro ruční práce. Kursu za zdejší školu se zúčastnila soudružka Helena Uhlová.

Školní lékařka MUDr. Vlasta Stehlíková prohlédla žactvo II. třídy dne 26. 1. a I. třídy dne 1. 2. 1960 a zároveň provedla zkoušku moče s negativním výsledkem. 90

Jako závazek k 15. výročí našeho osvobození uzavřeli učitelé i žáci zdejší školy provésti reorganizaci veřejné oblastní knihovny. Doplněny seznamy knih, přírůstkový seznam, přečíslovány knihy a opatřeny knižnímu lístky. Na splnění tohoto úkolu pracovali žáci 3. – 5. postupných ročníků v době mimo vyučování téměř 14 dnů.

Den učitelů neslaven letos již na společném zasedání učitelstva celého okresu, nýbrž samostatně ve skupinách ROH. Protože zdejší škola podléhá organizačně dvanáctileté střední škole ve Slaném, oslavila Den učitelů s organizací ROH této školy v pondělí dne 28. 3. 1960 na společné večeři v hotelu Grand, po níž následovala návštěva divadla, kde vystupovalo Národní divadlo z Prahy hrou P. Karvaše Pacient číslo 13. Tím byl hodnotně využit učitelský svátek.

Ve čtvrtek dne 31. března 1960 provedena celostátně očkovací akce proti dětské obrně a to odlišným způsobem než dosud. Injekce podle výzkumu amerického lékaře Sabina podávána na lžičce se sirupem. Tímto způsobem byla injekce malými dětmi dobře přijímána, lépe než vstřikováním injekční stříkačkou, před kterou mávají děti hrůzou. Děti dostaly 3injekce.

Dne 9. a 10. 4. 1960 probíhala směna pionýrů, v nichž měli pionýři vykonat práci pro celek. Zdejší pionýři provedli sběr papíru a hadrů a pracovali ve školní zahradě, upravovali prostor před školní budovou.

Podle výnosu MŠK nebude v letošním školním roce prováděna klasifikace žactva v důsledku předčasného ukončení školního roku pro konání II. celostátní spartakiády. Hodnocení za toto čtvrtletí bude pojato do klasifikace ve IV/4, které bude současně hodnocením za celé pololetí.

Dne 26. dubna provedena ve 2. osmileté střední škole ve Slaném prověrka skladby 3. – 5. postupových ročníků. Radostná jar. Všichni žáci uspěli.

Ve čtvrtek dne 28. dubna 1960 skládán slib nových pionýrů. Ve vyzdobené třídě po obvyklých formalitách, šátek 12 novým pionýrům uvázala za stranu KSČ a MNV soudružka Anna Suchomelová. Současně 14 Jiskřičkám přidán odznak – hvězdička. Po splnění předepsaných úkolů obdrželo 10 starších pionýrů stužku Mladého budovatele. Program tohoto svátku pionýrů vyplnili si pionýři sami.

Letošní 1. máj slaven po prvé ne podle tradice ve Slaném, ale ve Zvoleněvsi. V průvodu, který se seřadil na návsi, šly i naše školní děti, které byly v pionýrském úboru, aby manifestovaly spolu s dospělými za světový mír a zároveň se pochlubili 100% organizovaností v PO. Přípravy na 1. máj provedeny ve škole. Průběh celé oslavy ve Zvoleněvsi byl zdařilý. O odpoledních hodinách vystoupili naši malí cvičenci společně se zvolenskými na ukázkách spartakiádního nácviku ve skladbách Pohádka a Radostná jar. O zábavu mladých bylo postaráno různými zábavnými atrakcemi. Domů byly děti dopraveny požárnickým autem.

V rámci oslav 15. výročí osvobození byla s dětmi nacvičována hra laureáta státní scény Vojtěcha Cinybulka „Zmoudření ševce Fanfrnocha“ a uskutečněna na jevišti Jednoty v Drnově v neděli dne 8. května 1960 ve 14. hodin. Před zahájením provedena byla oslava 15. výročí našeho osvobození, jejíž náplň zajistily děti naší školy. Nacvičování hry trvalo asi 2 měsíce. Vlastní provedení bylo dobré úrovně. Je už znát jisté vystupování dětí po 91

několika hrách za sebou. Všichni účinkující hráli s chutí a podle úsudku přítomných všechny role dobře podány, mnohé znamenité. Při výpravě obětavě pomáhali členové výboru SRPŠ Josef Cibulka a Věra Lindová z Drnova, Miroslava Tvrdková z Luníkoa. Návštěva celkem slušná, čistý zisk kolem 500Kčs, při jednom provedení.

Ve čtvrtek 19. 5. 1960 pořádány OV TVS ve Slaném na ploché dráze secvičné cvičení na skladby Pohádka a Radostná jar od 8 – 12 hodin. Nebylo toho dne na škole vyučováno.

V celostátním měřítku prováděno letos povinné snímkování plic a horní poloviny těla všech občanů. Snímkování prováděno po obcích ve Slaném. Zdejší obec přišla na řadu 27. 5. 1960. Výlohy se snímkováním, jakož i cestovné hradí stát.

V neděli dne 29. května 1960 pořádána ve Slaném Oblastní spartakiáda s pořadem: Slavnostní průvod městem, slavnostní zahájení, skladby Pohádka, BPPOV, Radostná jar, Červené míčky, Radostné Mládí, Cvičení s plnými míči, Vás budeme bránit, Závěrečný obraz, sejmutí vlajky. Všechny skladby byly dobře zacvičeny, cvičící odměňováni častým potleskem. Počasí toho dne bylo krásné, návštěva dosti značná. Cvičilo se na nové upravené ploché dráze. Z naší školy cvičily děti ve 2 skladbách a to v Pohádce a Radostné jar. Obě skladby nacvičovala soudružka učitelka Helena Uhlová. Doprava, stravování, organizace celého podniku dobré. Jako příprava pro II. CS v Praze splnila tato oblastní spartakiáda svůj úkol.

V měsíci květnu provedeny na škole veškeré lakýrnické práce jako součást GO. Nabarveny všechny okna a dvůr ve škole i bytě ředitele, skříně na chodbách a tabule v I. třídě. Zaměstnanci Prokop a Veselý počínali si šetrně s ohledem na práci ve škole, takže mohlo býti nerušeně vyučováno.

Ve školním spoření jako dobrovolné akci – dosaženo letos dobrých výsledků při 100% účasti 39 dětí. Celkem uspořeno 8 464Kčs, průměr na spořícího žáka 217Kčs. Skoro všichni žáci úspory uložili si na vkladní knížky u Státní spořitelny.

V letošním roce opět uspořádán školou výlet dne 3. června 1960. Jelo se opět autobusem ČSAD a výletu zúčastnily se i maminky školních dětí. První zastávkou byl Karlštejn, jako zachovalá typická ukázka středověkého hradu. Potom cíl další etapy byl Koněpruské jeskyně u Berouna, kde děti si učinily představu krápníkových jeskyň a spatřily jejich pohádkovou krásu. Odtud jelo se do hornické Příbramě. Po obědě a prohlídce města jeli jsme na hrad Orlík. Zde věnovali jsme více času nejen vlastní prohlídce hradu, ale i jako blízkého okolí, které budu ještě po dokončení naší největší vodní přehrady zatopeno, takže hrad bude stát nízko nad vodou. Večer se nachýlil, a proto bylo nutno odpustit si Zvíkov a Alšovy Mirotice a dali se na zpáteční cestu přes osvětlenou Prahu domů, kam dorazili jsme kolem 10. hodiny večer. Výlet splnil jistě svůj účel poznat zase část naší krásné vlasti.

V důsledku reorganizace správní, v níž doporučováno je slučování malých obcí ve větší celek. Uvažováno o této možnosti i u nás, zvláště když už dochází k hospodářskému sdružování JZD Žižice a Osluchov s JZD Drnov a ČSSS Luníkov. Po veřejných schůzích obcí Drnova, Osluchova, Vítova a Luníkova usneseno sloučit se s obcí Žižice v jeden politický celek jako obec Žižice. Proto i příprava voleb musila být k tomu zaměřena. Tyto obce volily společný národní výbor. Utvořen 1 místní volební komise se sídlem v Žižicích. V každé ze sloučených obcí je přes 700 obyvatel, tvoří se 17 obvodů pro volby do MNV a 17 obvodních 92

volebních komisí. V Drnově byly 4 volební obvody od čísla 1 – 4, v Luníkově 3 volební obvody od čísla 5 až 7, v Osluchově 3 volební komise od čísla 8 až 10, ve Vítově 2 volební komise od čísla 11 až 12 a v Žižicích 5 volebních komisí od čísla 13 až 17. V každém volebním obvodě volí se jeden kandidát většinou nadpoloviční odevzdaných platných hlasů. V den voleb 12. května 1960 do MNV zvlčeni Drnov: soudruzi Holec, Stoklasa, Velc, Bernášek. Luníkov: soudruzi Vokoun, Diviš, Jelen. Osluchov: soudruzi Klept, Hrdlička, Dobronyl. Vítov: soudruzi Jiráček, Král. Žižice: soudruzi: Kasina, Unger, Lukáš, Tlustý a Kvasnička. Na ustavující schůzi zvolen předsedou MNV soudruh Unger Vlastimil, tajemníkem Kvasnička. Členové rady MNV: Unger, Kvasnička, Holec, Vokoun, Klempt, Jiráček. Dále utvořeno několik komisí: zemědělská, stavební, finanční, kulturně školský, bezpečnostní. Dnem 15. června zrušila Státní banka čsl, pobočka Slaný účty slučovaných obcí mimo obec Žižice. Uvedené obce musily uzavřít všechny účetní knihy, sestavit závěrku, účet aktiv a pasiv k 15. 6. 1960 a protokolárně předat veškerý majetek nově zvolenému MNV. Současně prováděny volby do ONV, KNV a poslanecké sněmovny (NS). Do ONV navržena a zvolena soudružka Miroslava Brůžová z Žižic čp. 35, do KNV soudruh Zdeněk Kubart, do NS soudruh V. Kotrba.

Školní rok 1959/60 ukončen v důsledku konání II. CS o 10 dní dříve to je 18. června 1960. Tímto dne, také vydávána vysvědčení. Skončil se zase jeden školní rok nabitý bohatými událostmi nejen školnímu, ale i politickými. Došlo v něm i k usnesení ÚV KSČ a vlády o poskytování učebnic a školních potřev zdarma všem dětem všeobecně vzdělávacích škol, což bude teprve během příštího roku hlouběji doceněno.

Nadešel červen a červenec a uskutečnila se již dlouho dobu pečlivě připravovaná II. CS. Předehrou byly jí oblastní a okresní spartakiády. Vyvrcholení došlo až v Praze, kdy slily tyto malé proudy v mohutný proud nadšení, síly, krásy naší tradičnáí tělovýchovy, kterou svou imposantností udivila nejen nás doma, ale hlavně cizinu, neboť je největší tělovýchovná slavnost na světě vůbec. I naše škola byla účastna této CS žactvu ve skladbě Radostná jar v pátek dne 24. 6. 1960, když před tím 18. 6. bylo na Strahově na nácvičné. Děti přinesly si hodně vzpomínek, které se ještě uchovají do svého stáří.

předchozí rok obsah další rok