Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1964 – 1965

Školní kronika: Rok 1964 – 1965

Školní rok 1964/65 byl zahájen 1. září 1964 společným shromážděním žáků a rodičů, kteří své děti do první třídy. Děti a rodiče přivítal předseda MNV s. Karel Kasina a přál jim mnoho úspěchů v nastávající práci. Poté se ujala slova nově ustanovená ředitelka Běla Bozděchová, která připomněla slušné zacházení s učebnicemi a všemi pomůckami, připomněla zásady slušného chování.

Na škole vyučuje Běla Bozděchová – ředitelka a Miloslava Kotlíková – učitelka. Obě bytem ve Slaném.

Škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 9 žáků

2. odděl. – 2. postupný ročník – 8 žáků

II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 5 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 6 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník – 6 žáků

Celkem je na škole 34 žáků, z toho chlapců 13 a dívek 21. 108

Dne 4. září navštívil zdejší školu okresní školní inspektor s. Karel Průša. Zúčastnil se vyučování počtům v obou třídách.

Dne 7. listopadu pronesly školní děti obcí štafetu přátelství a míru v rámci MČSP. Též byla připnuta pozdravná stužka Sovětskému svazu. Štafety se zúčastnilo všechno žactvo.

Dne 12. listopadu byla provedena volba presidenta Československé socialistické republiky. Byl jím opět zvolen Antonín Novotný. Průběh voleb sledovali žáci prostřednictvím školního rozhlasu.

Do 25. listopadu byl byt ředitele neobsazen, protože obě učitelky denně dojíždějí. Toho dne se nastěhovala do školního bytu s. M. Kindlová z Brandýska. Učí na zvláštní škole ve Slaném.

Dne 28. listopadu uspořádala škola zájezd do cirkusu Humberto v Praze. Zájezdu se zúčastnily téměř všechny děti s rodiči v počtu 85 lidí. Představení se všem líbilo.

Dne 20. prosince v neděli byla uskutečněna vánoční besídka s nadílkou. Školní mládež připravila pestrý program. Na nadílku přispěly penězi SRPŠ, JZD, MNV a dohlížecí výbory Jednoty. Maminky zakoupily a připravily dárkové sáčky. Největší uznání patří soudružkám: Vasecké, Lindové, Suchánková, Vejražkové a všem ostatním, které se podíleli na přípravě.

Od 23. prosince 1964 do 2. ledna 1965 byly vánoční prázdniny. V té době se škola uklízela.

Dne 29. ledna bylo provedeno zimní pochodové cvičení s brannými prvky.

Dně 30. ledna 1965 skončilo I. pololetí. Dětem byla rozdána vysvědčení s datem 30. ledna 1965. Pololetní prázdniny trvaly od 1. února do 6. února. Vyučování započalo 8. února.

Dne 25. února bylo vzpomenuto významného vítězství pracujícího lidu. Dětem byl vysvětlen průběh událostí v únoru 1948.

Ve školní budově byla dne 8. března uspořádána besídka pro maminky, Děti připravily program a malé pohoštění v podobě zákusků a čaje. Též předaly maminkám dárky, které zhotovily v hodinách pracovního vyučování.

11. března všechny děti navštívily loutkové představení v divadle ve Slaném. Hra „Podivuhodné příběhy Marco Polo“ všechny děti zaujala. Starší děti psaly na toto téma slohovou domácí úlohu.

Společně jsme oslavili Svátek práce účastí v průvodu ze Žižic do Zvoleněvse, jehož podstatnou část tvořili rodiče s dětmi.

Během celého školního roku probíhaly vyučováním přípravy na důstojné oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti udatnou Rudou armádou. 8. května byla uspořádána pro obě třídy vzpomínková slavnost, při které promluvila ředitelka školy o událostech před 20 lety. 109

Dne 4. června přes nepříznivé počasí děti zdejší školy vítaly manifestační účastníky cyklistického závodu Lidický okruh, který projížděl po hlavní silnici obcemi Vítov a Luníkov.

Po celý rok byla nacvičována spartakiádní skladba „Na sluníčku“. Nacvičovaly ji všechny děti. Po kontrole byl vybrán celek 24 dětí, které se zúčastnily 5. června okrskové spartakiády ve Slaném.

V rámci oslav MDD byl uspořádán školní výlet dne 10 června. Výletu se zúčastnili téměř všichni rodiče s dětmi. Za pěkného počasí jsme navštívili zámek Konopiště, Jemniště, Slapskou přehradu s jízdou parníkem. Při zpáteční cestě jsme si prohlídli průhonický park a pražské letiště, kde děti se zájmem sledovaly cestovní ruch.

V měsíci duben navštívil zdejší školu člen myslivecké společnosti s. Vondra a upozornil žactvo, jak se má chovat v přírodě a chránit se otrávených vajec, kterými se hubí škůdná zvěř.

Dne 14. června promluvil o bezpečnosti předseda požárníků s. Kosina. Dětem byly učitelkami promítnuty požárnické filmy s vysvětlením obsahu.

Po celý rok na naši školu zajížděla dětská lékařka a zubní lékařka z polikliniky ve Slaném. V měsíci květnu se těžce rozstonala žákyně 2. postupného ročníku Judita Madiová z Luníkova. Lékařský nález zněl tuberkulóza mozku. Všechny děti včetně učitelek byly očkovány a rentgenovány ve Slaném 24. června.

Školní rok 1964/64 byl ukončen v sobotu dne 30 června rozdáním školního vysvědčení a rozloučením s dětmi.

předchozí rok obsah další rok