Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1965 – 1966

Školní kronika: Rok 1965 – 1966

Školní rok 1965-66 byl zahájen ve středu 1. 9. 1965. Škola opět dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Učitelský sbor pro školní rok nezměněn.

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 7 žáků

2. odděl. – 2. postupný ročník – 8 žáků

II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 6 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 5 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník – 4 žáků

Celkem na škole bylo 30 žáků z toho 13 chlapců a 17 dívek.

Jako každoročně se zúčastnila školní mládež se svými učitelkami dne 26. 11. celostátní štafety přátelství a míru. V pátek byla štafeta na hranici katastru naší obce převzata a dětmi přenesena k uložení na MNV. Při této příležitosti do místního rozhlasu přednesly děti několik básní českých a ruských. V pondělí 29. 11. v dopoledních hodinách přenesly děti štafetu na silnici k Vítovu, kde ji předaly do auta. 110

Dne 11. 12. se děti zúčastnily loutkového představení ve Slaném „Vodník Pivoda“.

Dne 11. 5. kladenské loutkové divadlo opět uspořádalo představení ve Slaném s programem „Vajíčko v kočárku“. Obě představení navštívily všechny děti.

Vánoční prázdniny začaly 23. 12 a trvaly do 2. ledna 1966. Vánoční besídka nebyla. Nelze s dětmi připravit program – neumí zpívat.

Místo zimního pochodového cvičení jsme s dětmi nadháněly zajíce do sítí. O to nás požádala myslivecká společnost a darovala škole 200kčs, což bylo odevzdáno SRPŠ do pokladny. To se uskutečnilo 12. 1. 1966. Jarní pochodové cvičení s brannými prvky bylo.

První pololetí bylo ukončeno 29. 1. 1966. Toho dne byla rozdána vysvědčení s datem 29. 1. 1966. Výsledek klasifikace: prospěli všichni žáci a chování bylo uspokojivé. Vyučování bylo započato

7. 2. 1966.

Dne 24. 2. 1966 bylo vzpomenuto vítězství pracujícího lidu na společném shromáždění.

7. března navštívil zdejší školu pražský pianista s. Jiří Toman. Předvedl dětem poslechové skladby podle osnov. Děti byly výkladem i hrou velmi zaujaty.

8. března uspořádána ve škole pro maminky besídka k MDŽ. Děti předvedly básně a předvedly scénku. Na závěr předaly maminkám květiny a přáníčka.

Škola byla požádána tělovýchovnou jednotou o spolupráci při uspořádání dětského karnevalu, který se konal 27. 3. Výtěžek byl ponechán tělovýchovné jednotě.

Dne 30. dubna byl uspořádán zájezd dětí a rodičů na Vídeňskou lední revue do Prahy. Název programu „Duha“. Všichni byli velice spokojeni.

Společně jsme oslavili Svátek práce. Jako každoročně zúčastnili jsme se průvodu do Zvoleněvse. Vyslechli jsme slavnostní projev a děti byly odevzdány rodičům.

Dne 31. května byl v Praze zahájen XIII. sjezd KSČ, na programu jednání bylo diskutováno o národním hospodářství. Průběh sjezdu byl denně s dětmi sledován v novinách a aktualitách.

Naši obec v měsíci červnu navštívili sportovci z NDR. Byli ubytováni v tělocvičně naší školy.

Dne 10. června přijela do naší obce výprava turistů ze SSSR k prohlídce JZD „Rudý říjen“. Školní děti je přivítaly rusky a předaly každému květiny.

Letošní rok nebyl uskutečněn školní výlet pro značný počet onemocnění spalničkami. Náhradou byla vycházka do blízkého lesíka, kde si děti hrály s míčem a opékaly vuřty. 111

Školní rok 1965/66 byl ukončen ke dni 30. června 1966 s rozdáním školních vysvědčení a rozloučení s dětmi.

Zapsala Běla Bezděchová

předchozí rok obsah další rok