Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1966 – 1967

Školní kronika: Rok 1966 – 1967

Školní rok 1966/67 byl zahájen ve čtvrtek dne 1. září 66 společným shromážděním žáků a rodičů, kteří přivedli své děti do 1. třídy. Učitelský sbor se nezměnil.

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 6 žáků

2. odděl. – 3. postupný ročník – 8 žáků

II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník – 4 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 5 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník – 6 žáků

Celkem bylo na škole 29 žáků z toho 11 chlapců a 18 dívek.

Dne 5. listopadu doprovázely školní děti štafetu přátelství a míru. Tentokráte přijelo pro štafetu auto, takže děti utvořily špalír před MNV.

Zdejší školu navštívil školní inspektor Vl. Průša dvakrát a to 10. 12. 1966 – 1. třídu a 15. 12. 1966 druhou třídu.

Dne 7. dubna 1967 byla na zdejší škole okresní hospitace malotřídkařů a okr. metodiků. Této hospitace se zúčastnili Vl. Průša, L. ryšavá a R. Macháčková.

Dne 23. prosince jsme s dětmi navštívili Americkou lední revue v Praze. Byla s dětmi sledována se zájmem.

Od 23. prosince do 3. ledna včetně byly vánoční prázdniny. Úklid proveden jako každý týden. Hlavní úklid bude proveden až po topení.

Dne 28. ledna 4967 byla rozdána vysvědčení. Pololetní prázdniny trvaly do 4. února, vyučování započalo 6. února.

Ve školní budově byla dne 7. března uspořádána besídka pro maminky. Děti předvedly program a darovaly maminkám dárky, které samy vyrobily.

za spolupráce Tělovýchovné jednoty – Žižice a školy byl dne 12. 3. uspořádán dětský karneval v sále u Procházků. O zisk se rovným dílem rozdělila TJ a SRPŠ.

Dne 28. dubna navštívili všichni žáci loutkové představení divadla Spejbla a Hurvínka. Představení Hurvínkovy čertoviny.

Dne 13. května byl ONV odbor školství uspořádán zájezd do Národního divadla na dětské opery Červená Karkulka a Žvanivý Slimejš. Opery i divadlo se dětem líbily. 112

Dne 25. dubna byla ve škole uspořádána beseda s předsedou požárníků s. Kasinou, která byla spojena s promítnutím 3 filmů o protipožární ochraně.

Jako každoročně tak i letos se žáci se s. učitelkami zúčastnili průvodu ve Zvoleněvsi. Po průvodu vyslechli slavnostní projevy.

Před oslavami Dne osvobození byl 7. května složen slib pionýrů i jiskřiček.

Tentokrát byl uspořádán dle pokynů ONV školní výlet do nejbližšího okolí. Byla to celodenní vycházka k rybníku do Hobšovic. Na louce kolem rybníka hrály děti různé hry a sportovaly. V odpoledních hodinách se vrátily ke škole.

Školní rok 1966/67 byl ukončen 30. června 1967.

Zapsala B. Bozděchová

předchozí rok obsah další rok