Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1969 – 1970

Školní kronika: Rok 1969 – 1970

Školní rok 1969/70 zahájen 1. září 1969. Žáci 4. a 5. p. r. přivítali žáky do 1. p. r. před školou. Na společném shromáždění přivítala s. ředitelka všechny děti a přítomné rodiče. Pohovořila s dětmi o povinnostech dětí ve školy, o pečlivém zacházení se státním majetkem a bezpečnosti dětí cestou do školy a ze školy. Učitelský sbor nezměněn. 115

I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 7 žáků

2. odděl. – 3. postupný ročník – 5 žáků

II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník – 1 žáků

2. odděl. – 4. postupný ročník – 5 žáků

3. odděl. – 5. postupný ročník – 3 žáků

Celkem na škole žáků na začátku roku 21. Cikánské děti se v prosinci odstěhovaly z Vítova do Slaného. Ze školy ani na MNV se neodhlásily, až po úředním zásahu navštívily školu ve Slaném.

Během školního roku byla sledována a dětem vysvětlována významná výročí:

a) na společném shromáždění žáků bylo 7. listopadu vzpomenuto VŘSR a jejího vlivu na vytvoření samomat. Československé republiky. Průběžně učivem prolínal význam VŘSR. Byly upraveny nástěnky ve škole a před MNV.

b) Oslava 25. výročí Velkého února – na společném shromáždění žáků byl podtržen význam tohoto dne, který měl vliv na další vývoj našeho státu.

c) K MDŽ děti zhotovily dárky pro maminky. Besídka nebyla uskutečněna pro nemoc učitelek.

d) K 100. výročí narození V. I. Lenina byly upraveny nástěnky i v obci. S dětmi bylo pohovořeno o dětství V. I. Lenina, jeho životě a hlavně o jeho vedoucí úloze při uskutečnění VŘSR. Děti si prohlédly soubor obrázků ze života V. I. Lenina, zhlédly diafilm o jeho činnosti před a po VŘSR.

e) Oslav 1. máje se zúčastnily jako každoročně učitelky s žáky a rodiči ve Zvoleněvsi.

f) 5. května bylo ve třídách vzpomenuto Pražského povstání, ve kterém náš lid odhodlaně bojoval proti fašistům. 9. května vzpomenuto 25. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou od fašistické nadvlády – děti předvedly básně, prohlédly soubory obrázků ze dne osvobození. Při této příležitosti přednesly pásmo básní na výroční schůzi MNV na Drnově.

g) Vyhlazení Lidic bylo vzpomenuto 10. června.

Vánoční prázdniny byly letos prodlouženy. Trvaly od 22. 12. 1969 do 17. 1. 1970, z těchto důvodů první pololetí skončilo 13. února, toho dne byla vydána vysvědčení na I. pololetí. Jarní prázdniny byly od 23. 3. – 28. 3.

Jako každým rokem navštívily děti loutková představení na Kladně, ve Slaném. Dne 28. ledna představení Ferda mravenec v Divadle J. Průchy na Kladně.

Po celý rok pravidelně dojížděla dětská a zubní lékařka.

Školní inspektor Vl. Průša navštívil naši školu dne 21. a 29. ledna 1970. S výchovou a výukou byl spokojen.

Eva Ferriová, žákyně 5. p. r. byla odměněna knihou v soutěži kreslení na téma „V našem JZD“. 116

24. června byl uspořádán školní výlet. Děti s rodiči si prohlédly zámek na Peruci, v Libochovicích, Malou pevnost v Terezíně, kde děti vyslechly opravdu hodnotný výklad.

Koncem června promluvil k dětem předseda MNV a předseda požární ochrany s. Kasina o bezpečnosti na silnici a o žních.

Jako každým rokem sbírají děti léčivé byliny, které byly již odeslány a zbytek po prázdninách.

Na podzim 1969 byla oplocena zahrad, dvůr, byla dána nová železná vrata. O letošní prázdniny byl natřen plot i vrata a postavena zeď podél zahrádky.

Školní rok ukončen 30. června 1970.

B. Bozděchová

předchozí rok obsah další rok