Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1972 – 1973

Školní kronika: Rok 1972 – 1973

Školní rok 1972 – 73 byl zahájen dne 4. září společným shromážděním, kterého se zúčastnili představitelé obce. Škola je dvoutřídní se 4 postupnými ročníky.

Počet a rozdělení tříd:

I. tř: 1. postupný ročník 4h. 2d – 6 žáků

2. postupný ročník 3h. 2d – 7 žáků

II. tř: 3. postupný ročník 3h. 3d – 6 žáků

4. postupný ročník 4h 3d – 7 žáků

Celkem všech dětí na začátku roku 26, z toho 16 hochů a 10 dívek. Sbor učitelský nezměněn.

Ve školním roce 1972 – 73 prolínaly vyučováním významné události, které probíhaly ve státě i ve světě. Bylo vzpomenuto SNP, vysvětlen význam Varšavské smlouvy, význam sjezdu SSM, 55 let VŘSR důstojně proběhla na společném školním shromáždění, vyučovacím procesem prolínal průběžně význam internacionálních vztahů a přátelské pomoci SSSR, jehož 50. výročí vyvrcholením oslav. Rodiče se svými dětmi navštívili výstavu 50 let SSSR.

23. února bylo vzpomenuto 70. výročí narození významného bojovníka proti fašismu Julia Fučíka. 120

Děti byly seznámeny s návštěvou L. I. Brežněva na oslavách 25. výročí Vítězného února v Praze.

Žáci naší školy se zúčastnili pásmem básní na výroční schůzi KSČ na Drnově a členské schůzi JZD ve Velvarech

Volby presidenta republiky sledovali žáci v televizním pořadu.

K MDŽ zhotovili žáci dárky pro maminky a přednesli básně při oslavě MDŽ na Drnově.

Na počest Okresní konference KSČ se konala národní směna s úklidem v okolí školy a veřejného prostranství. Této konference a jednání Krajské konference se zúčastnila s. Hana Mullerová, která referovala na pedagogické radě o výsledcích usnesení plynoucí pro školství.

Žáci byli seznámeni s návštěvou L. Brežněva v USA a NDR.

Během školního roku byl kladen důraz na šetření socialistického majetku, na úctu k dospělým na slušné vystupování na veřejnosti.

Sběru léčivých bylin se zúčastnili všichni žáci. Nejlepších šest sběračů bylo odměněno knihou:

V. Beznoska 31kg
Petr Fiška 13,80kg
Jiří Fiška 13,74kg
R. Pondělíček 17,42kg
V. Kolaříková 15,30kg
Marcela Hloušková 11,50kg

Byliny byly přinášeny v syrovém stavu a ve třídách sušeny. za minulý rok byla naše škola vyhodnocena v soutěži malotřídních škol kladenského okresu na 2. místě. Obdržela poukázku na zboží v hodnotě 200 Kč.

Během roku navštívili žáci 2 představení v loutkovém divadle na Kladně.

Soudružka M. Smolíková, předsedkyně ČSŽ ze Slaného, promluvila k dětem o Sovětském svazu.

Děti v červnu vyslechly přednášku člena myslivecké společnosti ve Zvoleněvsi spojenou s promítáním filmu o ochraně přírody. Koncem školního roku byl uspořádán školná výlet Koněpruské jeskyně – Slapy – Konopiště – letiště.

Zápis do 1. třídy proveden 2. února 1973 a zapsány 4 děti.

Vánoční prázdniny byly od 23. 12. 1972 do 3. 1. 1973, jarní prázdniny od 19. 3. do 24. 3. 1973.

S dětmi byla provedena 2 branná cvičení a to zimní a jarní s brannými prvky.

Dětské lékařky pravidelně děti prohlížely.

Běla Bozděchová

předchozí rok obsah další rok