Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1973 – 1974

Školní kronika: Rok 1973 – 1974

Školní rok 1973-74 byl slavnostně zahájen dne 3. září 1973. Škola v tomto školním roce byla opět dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Učitelský sbor zůstal nezměněn.

Počet a rozdělení tříd:

I. tř: 1. postupný ročník 5 dětí 5 hochů

2. postupný ročník 4 děti 3 hoši 1 dívka

II. tř: 3. postupný ročník 7 dětí 5 hochů 2 dívky

4. postupný ročník 7 dětí 4 hoši 3 dívky

5. postupný ročník 6 dětí 3 hoši 3 dívky

Celkem 29 dětí z toho 20 hochů a 9 dívek.

Během školního roku prolínaly vyučováním významné politické události.

V rámci MSČP byla otevřena výstavka knih s jejich prodejem. V listopadu na společném shromáždění byla vzpomenuta VŘSR. Žáci přednesli pásmo básní. V listopadu a červnu navštívili žáci představení na Kladně. OZS poskytlo vstupenky na představení Brejlatá princezna v divadle J. Průchy na Kladně.

V únoru bylo vzpomenuto Vítězství pracujícího lidu. Žáci se zúčastnili pásmem básní hodnotící schůze KSČ na Drnově. Žáci přednesli maminkám básně na slavnosti MDŽ, kterou pořádalo JZD v Beřovicích.

V rámci oslav 25. výročí PO byly uspořádány branné hry na hřišti.

Naši školu navštívili milicionáři, kteří uspořádali s našimi dětmi besedu.

Jako každým rokem zúčastnili jsme se oslav 1. máje ve Slaném. 5. a 9. května bylo vzpomenuto památných květnových dnů.

V červnu bylo vzpomenuto 32. výročí vyhlazení Lidic.

K MDD byly uspořádány sportovní hry a děti odměněny. S dětmi byla provedena dvě pochodová cvičení s brannými prvky a to v prosinci a červnu.

Vánoční prázdniny byly od 23. 12. 73 – 2. 1. 74 a jarní prázdniny od 18. 3. – 23. 3. 74

Myslivecká společnost pozvala naše děti do Zvoleněvse, kde jim byl promítnut krásný film o přírodě.

Od dubna žáci sbírali květ hluchavky. Pilní žáci na konci školního roku byli odměněni knihami.

O prázdninách byla provedena ve školní budově nová instalace elektronického vedení a celá budova vymalována. 122

Soudružka Běla Bozděchovská, ředitelka, odešla do důchodu. Na její místo nastoupila s. hana Mullerová, která je od 1. září ředitelkou zdejší školy.

Běla Bozděchovská

předchozí rok obsah další rok